PPF grupa kupuje Telenor banku

Share this:

Menu
O NAMA MEDIJA CENTAR NOVOSTI I SAOPŠTENJA PPF GRUPA KUPUJE TELENOR BANKU

Share this:

NAZAD
 

Beograd, 15. jun 2018 – Telenor grupa potpisala je ugovor o prodaji 100 odsto vlasništva Telenor banke AD Beograd PPF grupi.


Sticanje većinskog vlasništva u Telenor banci od strane PPF grupe uslovljeno je korporativnim i regulatornim saglasnostima Narodne banke Srbije što je najvažniji korak u daljem procesu, kao i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu konkurencije Republike Crne Gore.
PPF je najveća investiciona grupa u centralno - istočnoj Evropi koja ulaže u različite sektore, poput bankarstva i potrošačkih finansijskih usluga, telekomunikacija, nekretnina i biotehnologije. 

Telenor banka deo je Telenor grupe, mobilnog operatora koji omogućava da više od 170 miliona korisnika ostanu povezani sa onim što im je najvažnije. Tokom 2013, Telenor je preuzeo 100 odsto akcija KBC banke sa ciljem da građanima Srbije posredstvom Telenor banke ponudi savremene i inovativne onlajn finansijske usluge. Telenor je u septembru 2014. uspešno otvorio Telenor banku, prvu onlajn banku u Srbiji. Za nepune četiri godine poslovanja, Telenor banka trenutno broji više od 390.000 korisnika i nastavlja da raste. 

PPF grupa posluje u 22 zemlje na tri kontinenta. PPF Grupa investira u višestruke segmente tržišta, kao što su bankarstvo i finansijske usluge, telekomunikacije, biotehnologija, osiguranje, nekretnine, rudarstvo i poljoprivreda. PPF Grupa prisutna je na tržištima Evrope, Rusije, SAD-a i Azije, i raspolaže imovinom u vrednosti većoj od 38 milijardi evra (na dan 31. 12. 2017. godine).