Preseljenje ekspoziture Telenor banke i Telenor prodavnice

Share this:

Menu

Share this:

NAZAD
 
 

Renovirana ekspozitura Telenor banke, zajedno sa Telenor prodavnicom, otvorena je na novoj lokaciji u prizemlju nove upravne zgrade Telenor banke, Airport City,  Omladinskih brigada 88.


U novom prostoru ekspoziture – prodavnice proširen je kapacitet prijema korisnika Telenor banke sa tri nova šaltera (cash-box-a). Takodje, unapređen je dizajn i malo je promenjen izgled u odnosu na ostale Telenor prodavnice. 

Radno vreme ekspoziture ostaje nepromenjeno, od ponedeljka do petka, od 9 do 17 časova. Bankomat Telenor banke u okviru ekspoziture sada je spoljno orijentisan i već je u funkciji.