Menu
 
 

Sjajno je kad ljudi rade baš ono što vole, ali kad rade zajedno, onda to vole još više! Jer jedni druge čine najboljim. Baš kao i mi. Telenor i Mobi Banka su Sjajan Spoj jer najbolje idu zajedno! Kad imaš račun i u Telenoru i u Mobi Banci, imaš i mnogo jakih prednosti, svakog meseca:


 
 
Vidiš, najbolje stvari ne treba razdvajati. Aktiviraj pogodnost putem Mobi Banka aplikacije.


 

Uslovi korišćenja:


Pogodnost "1GB neta i 50% popusta na tekući račun" (u daljem tekstu pogodnost) je namenjena zajedničkim korisnicima Telenora i Mobi Banke koji ispune odgovarajuće uslove za aktivaciju i korišćenje. Pogodnost možeš da koristiš u periodu od aktivacije pa sve dok ispunjavaš uslove za korišćenje, a najkasnije dok ti traje ugovorna obaveza u Telenoru. Aktivacija i korišćenje pogodnosti za korisnike koji ispunjavaju potrebne uslove biće omogućeni bez dodatne nadoknade.

Pogodnost podrazumeva:

 • 1GB interneta u Telenor mreži, u domaćem saobraćaju,
 • 50% popusta na održavanje računa u Mobi Banci i
 • Još povoljniji kurs u onlajn menjačnici Mobi Banke za kupovinu/prodaju EUR do iznosa od 3.000 EUR mesečno.

Aktivacija pogodnosti vrši se preko Mobi Banka aplikacije, kroz sekciju “SJAJAN SPOJ” dok detalje i status aktivacije možeš da pronađeš i na Moj Telenor aplikaciji.

Pogodnost se automatski obnavlja/produžava svakog kalendarskog meseca ako su ispunjeni svi neophodni uslovi.


Napomena: Ukoliko prestaneš da ispunjavaš bilo koji od uslova ili povučeš pristanak za obradu podataka u ovu svrhu, gubiš pravo na korišćenje pogodnosti.


Pogodnost je moguće aktivirati do 04.02.2021. godine.


 

Detalji korišćenja:


Aktivacija:


 • Da bi korisnik mogao da aktivira pogodnost, neophodno je da bude zajednički korisnik Telenora i Mobi Banke.
 • Pod zajedničkim korisnikom smatra se korisnik uz čiji JMBG postoji aktivna ugovorna obaveza u Telenor mreži, na odgovarajućem postpejd tarifnom paketu za fizička lica i aktivan bankovni račun u Mobi Banci za fizička lica.
 • Pogodnost je dostupna za Telenor postpejd korisnike fizička lica koji su korisnici sledećih tarifnih paketa: Total 2, Total 4, Total 5, Total 8, Total 10, Total 15, Total 30, Play 5, Play 10, Go data+, Prenesi 400, Prenesi 500, Premium Total, Premium, Premium. i Premium+. Pogodnost nije dostupna na komercijalnim tarifnim paketima (novi paketi – novembar 2020): Go Smart, Go Start, Go Start+, Go Data, Go Data+, Total 2, Total 5, Total 7, Total 12, Total 25, Total Data, Total Data+.
 • Pored odgovarajućeg tarifnog paketa, neophodno je da korisnik ima i aktivnu (tekuću) Ugovornu obavezu u Telenor mreži, bilo da je u pitanju Ugovor sa telefonom ili bez kupljenog telefona.
 • Pogodnost je dostupna uz Starter i Progresiv račune u Mobi Banci.
 • Ako si korisnik Osnovnog paketa računa, u aplikaciji možeš da podneseš zahtev za promenu paketa računa na Starter ili Progresiv. Nakon toga nastavi sa apliciranjem za pogodnosti i ako ispunjavaš uslove ponuda će ti biti aktivirana nakon što promena paketa računa bude izvršena, odnosno početkom narednog meseca.
 • Za sve vreme trajanja pogodnosti Mobi Banka će vršiti naplatu naknade za održavanje računa sa navedenim popustom.
 • Pored odgovarajućeg tipa računa u Mobi Banci, potrebno je da korisnikov račun bude aktivan (da nije ugašen ili u blokadi), da klijent nema dugovanja u Mobi Banci duža od 30 dana i da dugovanje nije veće od 1.000 dinara.
 • Na Moj Telenor aplikaciji u sekciji “SJAJAN SPOJ” nalaze se: opis pogodnosti, status aktivacije i link koji korisnika vodi na Mobi Banka aplikaciju preko koje se vrše svi dalji koraci do aktivacije.
 • Ukoliko korisnik započne aktivaciju pogodnosti sa Moj Telenor aplikacije, klikom na odgovarajuće dugme biće preusmeren na Play/App Store sa kog može da preuzme aplikaciju Mobi Banke, ukoliko je nema instaliranu i povezanu na svom telefonu ili da otvori aplikaciju ako je već instalirana na mobilnom uređaju. Na sledećem linku dostupan je način povezivanja Mobi Banka aplikacije.
 • Uslov za aktivaciju dodatka je prethodni pristanak korisnika za obradu i razmenu relevantnih podataka između Telenora i Mobi Banke, a u svrhu provere da li korisnik ispunjava sve neophodne kriterijume. Odobrenja se odnose na podatke i način obrade opisane na sledećim stranicima: Telenor, Mobi Banka. Pristanak se daje i povlači kroz Mobi Banka aplikaciju – nije moguće davanje delimičnog pristanka.
 • Nakon što je u predviđenu formu na Mobi Banka aplikaciji korisnik uneo broj u Telenor mreži na kojem želi da aktivira pogodnost, korisnik daje pristanak za razmenu i način obrade podataka. Nakon toga, klikom na dugme za proveru, vrši se proverava da li korisnik ispunjva sve neophodne uslove za aktivaciju.
 • U slučaju neuspešne provere, korisnik će dobiti pop-up notifikaciju koja mu sugeriše zašto provera nije bila uspešna i koje dalje korake može da preduzme.
 • Ukoliko je provera bila uspešna (korisnik ispunjava sve kriterijume), pojaviće mu se dugme za aktivaciju pogodnosti. Klikom, korisnik aktivira pogodnost.
 • Korisnik koji je dao potreban pristanak i uspešno prošao proveru kriterijuma, ali nije aktivirao pogodnost, to može da uradi u narednih sat vremena. Nakon sat vremena korisnik mora da ponovi sve korake.
 • Informacija o statusu aktivacije (Aktivna/Neaktivna pogodnost) biće dostupna na obe aplikacije u sekciji “SJAJAN SPOJ”.
 • Nakon aktivacije pogodnosti informacija o dodeljenom internetu dostupna je na aplikaciji Moj Telenor, a informacija o pogodnostima Mobi Banke je dostupna na aplikaciji Mobi Banke.
 • Pogodnost važi u jednom kalendarskom mesecu, nakon čega se resetuje i produžava ukoliko korisnik ispunjava odgovarajuće uslove i benefit je i dalje komercijalno dostupan. Pogodnost važi najduže do isteka ugovorne obaveze.
 • U slučaju prevremene otplate ugovora u Telenoru, pogodnost će biti automatski produžena za trajanje nove ugovorne obaveze ukoliko nova ugovorna obeveza zadovoljava sve neophodne uslove za aktivaciju i korišćenje, a pogodnost se i dalje nalazi u komercijalnoj ponudi. Isto pravilo važi i u slučaju da korisnik vrši obnovu ugovorne obaveze (aneks ugovora) u danu isteka prethodne ugovorne obaveze pri kojoj je pogodnost bila aktivna.
 • Dodeljeni internet saobraćaj iz pogodnosti se troši pre internet saobraćaja iz Telenor tarifnog paketa i važi samo u domaćem internet saobraćaju.
 • korisnik je promenio Telenor tarifni paket na neki koji ne ispunjava uslove korišćenja;
 • korisniku je prestala Telenor Ugovorna obaveza uz koju je ostvario pravo na dodatak, i nije preuzeo novu koja ispunjava uslove za korišćenje pogodnosti dok je pogodnost još uvek u komercijalnoj upotrebi;
 • korisnik je izvršio zamenu broja ili prenos vlasništva ili je izvršena deaktivacija Telenor Ugovora;
 • korisnik je promenio tip tekućeg računa u Mobi Banci na neki koji ne ispunjava uslove korišćenja;
 • korisnik je deaktivirao/ugasio račun u Mobi Banci;
 • račun korisnika u Mobi Banci je blokiran;
 • korisnik je napravio dugovanje ka Mobi Banci veće od 1.000 dinara i dugovanje je duže od 30 dana;
 • korisnik je povukao pristanak za razmenu i obradu podataka između Telenora i Mobi Banke. Korisnik može da povuče oba pristanka u svakom trenutku, putem Mobi Banka aplikacije;


Deaktivacija:


Telenor i Mobi Banka će izvršiti automatsku deaktivaciju pogodnosti u sledećim slučajevima:

 • korisnik je promenio Telenor tarifni paket na neki koji ne ispunjava uslove korišćenja;
 • korisniku je prestala Telenor Ugovorna obaveza uz koju je ostvario pravo na dodatak, i nije preuzeo novu koja ispunjava uslove za korišćenje pogodnosti dok je pogodnost još uvek u komercijalnoj upotrebi;
 • korisnik je izvršio zamenu broja ili prenos vlasništva ili je izvršena deaktivacija Telenor Ugovora;
 • korisnik je promenio tip tekućeg računa u Mobi Banci na neki koji ne ispunjava uslove korišćenja;
 • korisnik je deaktivirao/ugasio račun u Mobi Banci;
 • račun korisnika u Mobi Banci je blokiran;
 • korisnik je napravio dugovanje ka Mobi Banci veće od 1.000 dinara i dugovanje je duže od 30 dana;
 • korisnik je povukao pristanak za razmenu i obradu podataka između Telenora i Mobi Banke. Korisnik može da povuče oba pristanka u svakom trenutku, putem Mobi Banka aplikacije;
 

Dodatne informacije:


 • U slučaju deaktivacije, korisnik će dobiti odgovarajuću SMS poruku sa razlogom deaktivacije.
 • Ponovna aktivacija deaktivirane pogodnosti moguća je tek narednog kalendarskom meseca, ukoliko je pogodnost i dalje komercijalno dostupna.
 • Pogodnost je moguće koristiti samo na jednom broju u Telenor mreži, čak i ako korisnik ima više brojeva na svoje ime (na svom JMBG). Opšte pravilo za pogodnost je – jedan račun u Mobi Banci, jedan broj u Telenoru, na istom JMBG.
 • Telenor i Mobi Banka zadržavaju pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja Telenor mreže ili drugih predviđenih i nepredviđenih okolnosti privremeno, delimično ili potpuno obustave dostupnost svih ili pojedinih elemenata ove pogodnosti, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni.
 • Aktivacijom pogodnosti korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim Uslovima korišćenja.