Menu
O NAMA MOBI BANKA USLOVI KORIŠĆENJA SJAJAN SPOJ USLOVI KORIŠĆENJA PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI
 

Pristanak na obradu podataka o ličnosti


Ukoliko želite da aktivirate zajedničke pogodnosti Mobi Banke i Telenora potrebno je da date Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti i to: JMBG, broj mobilnog telefona u Telenor mreži, a u svrhu provere ispunjenosti uslova i aktiviranja pogodnosti.

Svoj izričit, dobrovoljan i informisan pristanak za obradu pobrojanih ličnih podataka možete dati na prethodnoj stranici nakon rečenice “Pristanak na obradu podataka o ličnosti za Sjajan Spoj pogodnosti – Mobi Banka” a za sledeće svrhe:
  • za obradu podataka o ličnosti i razmenu podataka sa privrednim društvom Telenor doo u svrhu aktiviranja pogodnosti Sjajan Spoj.

Imate pravo na opoziv ovog pristanka u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Opoziv pristanka na obradu podataka o ličnosti u gore navedene svrhe možete dati pritiskom na dugme “opoziv pristanka” koje, nakon aktivacije pogodnosti, možete pronaći na lokaciji Katalog proizvoda/Sjajan spoj/1GB neta i 50% popusta na tekući račun ili slanjem poruke naadresu zastitapodataka.banka@telenor.rs.

Napomena: Mobi Banka će sa Telenor doo razmenjivati podatke o JMBG i datom broju mobilnog telefona a u cilju omogućavanja korišćenja pogodnosti.