Menu
O NAMA MOBI BANKA UPRAVA
 

Uprava

 

Izvršni odbor


Predsednica izvršnog odbora Marija Popović

 
 

Član Izvršnog odbora, Miloš Polovina

 

Upravni odbor


 

Predsednik Upravnog odbora, František Kalivoda



Član Upravnog odbora, Marek Slačik



Član Upravnog odbora, Majk Mišel



Nezavisni član Upravnog odbora, Boško Živković



Nezavisni član Upravnog odbora, Đorđe Đukić



 
Organizaciona šema (PDF)