Menu
NAZAD
 

Zakon o digitalnoj imovini u primeni od 30. junaZakon o digitalnoj imovini u primeni je od 30.06.2021. godine. U skladu sa tim, Banka će knjižiti i prihvatati samo prilive i plaćanja po osnovu trgovine kriptovalutama koja imaju kompletnu dokumentaciju i objašnjenje.


Potrebno je da prilivi i plaćanja po osnovu trgovine kriptovalutama imaju: 

  • Ugovor o otvaranju računa sa platnom platformom preko koje trgujete (ukoliko isti postoji, odnosno objašnjenje kakav je sporazum sa platformom ukoliko ugovor ne postoji);
  • Ugovor ili faktura/profaktura za konkretnu transakciju/trgovinu (ukoliko postoji);
  • Pregled dosadašnjih transakcija sa platne platforme (snimak ekrana sa konkretnom transakcijom iz kojeg se vidi koja je tačno kriptovaluta u pitanju i koja je cena);
  • Ukoliko je u pitanu plaćanje u iznosu preko 15.000,00 EUR (odjednom ili zbirno u kraćem vremenskom periodu), potreban je dokaz o poreklu sredstava;
  • Za transakcije priliva (prodaje kriptovalute) potrebna je potvrda/dokaz o prvobitnoj kupovini te kriptovalute.


U skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Zakona o deviznom poslovanju, 

Banka zadržava pravo da odbije izvršenje transakcija za koje smatra da nisu u skladu sa propisima i za koje nije dostavljena adekvatna dokumentacija.