Menu
 

INFORMACIJE O OLAKŠICAMA

U OTPLATI KREDITNIH PROIZVODA

 
 

OBAVEŠTENJE O ISTEKU ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OLAKŠICE U OTPLATI KREDITNIH PROIZVODAKlijentima koji imaju poteškoće u izmirivanju kreditnih obaveza u uslovima pandemije COVID-19 i koji ispunjavaju određene uslove, Mobi Banka je omogućila reprogram ili refinansiranje kredita uz grejs period od 6 meseci. 
 
Rok za podnošenje zahteva za olakšice u otplati kreditnih proizvoda istekao je 30. aprila 2021. godine. Imajući u vidu da se radi o neradnom danu usled praznika, Mobi Banka će prihvatiti i obraditi sve zahteve primljene zaključno sa 5. majem 2021. godine. Nakon 5. maja 2021. godine, Banka neće prihvatati zahteve za primenu olakšica.
 
Mobi Banka je sprovodila olakšice na osnovu Odluke Narodne Banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, usvojene 14.12.2020. godine, kao i na osnovu dopune navedene Odluke koja je stupila na snagu 12.03.2021.

 
 

 
Informacije o moratorijumu u periodu od 14.12.2020. do 30.04.2021. Informacije o moratorijumu u periodu od 01.08.2020. do 30.09.2020. Informacije o moratorijumu u periodu od 31.03.2020. do 29.06.2020.