Menu

Logotip


  • Da biste koristili logotip Mobi Banke, potrebno je da posedujete licencu ili neki drugi dokument o saradnji.
  • Treća lica ne mogu da koriste logotip Mobi Banke ni u koje svrhe, osim ukoliko za to nemaju specijalnu dozvolu.
  • Logotip Mobi Banke se ne sme menjati niti prilagođavati.
  • Neovlašćeno korišćenje logotipa Mobi Banke smatra se kršenjem autorskih prava i podleže tužbi.

Veza između znaka i logotipa Mobi Banke je neraskidiva. Znak se ne može koristiti bez imena kompanije. Da biste obezbedili da logotip bude čitljiv, potrebno je da oko njega ostavite dovoljno praznog prostora.

Postoje dve osnovne verzije logotipa: na beloj pozadini i na tamnoj pozadini. Verziju na beloj pozadini treba tretirati kao osnovnu i koristiti je gde god to mogućnosti dozvoljavaju.
 
 

Preuzmite logotip Mobi Banke u nastavku:

 
 
 
Preuzmi
 
 
Preuzmi