Menu
O NAMA MOBI BANKA IZVEŠTAJI
 

Izveštaji Mobi Banke za 2022. godinu

 
Objavljivanje podataka i informacija banke - 30.06.2022. Bilans stanja za I kvartal 2022 Bilans uspeha za I kvartal 2022 Tokovi gotovine za I kvartal 2022 Vanbilansna evidencija I kvartal 2022 Bilans stanja za II kvartal 2022 Bilans uspeha za II kvartal 2022 Tokovi gotovine za II kvartal 2022 Vanbilansna evidencija II kvartal 2022 Bilans stanja za III kvartal 2022 Bilans uspeha za III kvartal 2022 Tokovi gotovine za III kvartal 2022 Vanbilansna evidencija III kvartal 2022

Izveštaji Mobi Banke za 2021. godinu

 
Redovni godišnji finansijski izveštaji i izveštaj o poslovanju sa mišljenjem revizije za 2021 Objavljivanje podataka i informacija banke - 31.12.2021. Objavljivanje podataka i informacija banke - 30.06.2021. Bilans stanja za I kvartal 2021 Bilans uspeha za I kvartal 2021 Vanbilansna evidencija I kvartal 2021 Tokovi gotovine za I kvartal 2021 Bilans stanja za II kvartal 2021 Bilans uspeha za II kvartal 2021 Vanbilansna evidencija II kvartal 2021 Tokovi gotovine za II kvartal 2021 Bilans stanja za III kvartal 2021 Bilans uspeha za III kvartal 2021 Vanbilansna evidencija III kvartal 2021 Tokovi gotovine za III kvartal 2021 Bilans stanja za IV kvartal 2021 Bilans uspeha za IV kvartal 2021 Vanbilansna evidencija IV kvartal 2021 Tokovi gotovine za IV kvartal 2021

Izveštaji Mobi Banke za 2020. godinu

 
Redovni godišnji finansijski izveštaji i izveštaj o poslovanju sa mišljenjem revizije za 2020 Objavljivanje podataka i informacija banke - 31.12.2020 Objavljivanje podataka i informacija banke - 30.06.2020 Bilans stanja za I kvartal 2020 Bilans uspeha za I kvartal 2020 Vanbilansna evidencija I kvartal 2020 Tokovi gotovine za I kvartal 2020 Bilans stanja za II kvartal 2020 Bilans uspeha za II kvartal 2020 Vanbilansna evidencija II kvartal 2020 Tokovi gotovine za II kvartal 2020 Bilans stanja za III kvartal 2020 Bilans uspeha za III kvartal 2020 Tokovi gotovine za III kvartal 2020 Vanbilansna evidencija III kvartal 2020 Bilans stanja za IV kvartal 2020 Bilans uspeha za IVkvartal 2020 Tokovi gotovine za IV kvartal 2020 Vanbilansna evidencija IV kvartal 2020

Izveštaji Mobi Banke za 2019. godinu

 
Redovni godišnji finansijski izveštaji i izveštaj o poslovanju sa mišljenjem revizije za 2019 Objavljivanje podataka i informacija banke - 30.06.2019 Objavljivanje podataka i informacija banke - 31.12.2019 Bilans stanja za I kvartal 2019 Bilans uspeha za I kvartal 2019 Vanbilansna evidencija I kvartal 2019 Tokovi gotovine I kvartal 2019 Bilans stanja za II kvartal 2019 Bilans uspeha za II kvartal 2019 Vanbilansna evidencija II kvartal 2019 Tokovi gotovine II kvartal 2019 Bilans stanja za III kvartal 2019 Bilans uspeha za III kvartal 2019 Tokovi gotovine za III kvartal 2019 Vanbilansna evidencija za III kvartal 2019 Bilans stanja za IV kvartal 2019 Bilans uspeha za IV kvartal 2019 Tokovi gotovine za IV kvartal 2019 Vanbilansna evidencija za IV kvartal 2019

Izveštaji Telenor banke za 2018. godinu

Izveštaji Telenor banke za 2017. godinu

Izveštaji Telenor banke za 2016. godinu

Izveštaji Telenor banke za 2015. godinu

Izveštaji Telenor banke za 2014. godinu

Izveštaji Telenor banke za 2013. godinu