Menu
O NAMA MOBI BANKA TARIFNIK
 

Tarifnik, katalog i pregled usluga i naknada

 

Tarifnik usluga za fizička lica

 
Tarifnik naknada Mobi Banke za fizička lica (PDF)
 

Katalog proizvoda i usluga:

 
Katalog depozitnih proizvoda i usluga Mobi banke za fizička lica (PDF). Katalog kreditnih proizvoda i usluga Mobi banke za fizička lica (PDF).
 

Pregled usluga i naknada za fizička lica:

 
Pregled usluga i naknada za fizička lica - Progresiv paket (PDF) Pregled usluga i naknada za fizička lica - Starter paket (PDF) Pregled usluga i naknada za fizička lica - Lite račun (PDF) Pregled usluga i naknada za fizička lica - Osnovni račun (PDF) Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za potrošače (PDF)
 

Tarifnik usluga za pravna lica i preduzetnike

 
Katalog proizvoda i tarifnik usluga Mobi Banke za pravna lica i preduzetnike (PDF)
 

Pregled usluga i naknada za pravna lica i preduzetnike:

 
Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za preduzetnike i pravna lica (PDF) Pregled usluga i naknada za pravna lica i preduzetnike (PDF)
 
 

Vreme izvršavanja naloga platnog prometa

 

Za dinarska plaćanja

 

Za devizna plaćanja

 

Terminski planovi prijema i izvršenja platnih transakcija

 
 
Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija fizičkih lica u primeni od 22.10.2018.
 
 
Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija pravnih lica i preduzetnika u primeni od 22.10.2018.