mCash na bankomatima Telenor banke

Share this:

Menu
O NAMA MEDIJA CENTAR NOVOSTI I SAOPŠTENJA MCASH NA BANKOMATIMA TELENOR BANKE

Share this:

NAZAD
 
26. januar 2017 – Telenor banka prva na tržištu uvodi mCash uslugu, koja omogućava obavljanje transakcija na bankomatima samo uz pomoć mobilnog telefona, bez korišćenja kartice.
 
Od 23. januara 2016. godine,  bankarska kartica  nije neophodna za podizanje ili uplatu novca na bankomatima Telenor banke. mCash  usluga omogućava da se, skeniranjem koda sa mobilnog telefona, može pristupiti tekućem računu na bankomatu i obaviti bilo koja novčana transakcija.

“Kada kreiramo nove proizvode, uvek polazimo od toga koji problem rešavamo. Zaboravljen ili ukraden novčanik su situacije kada nam najviše treba novac, a korišćenjem mCash opcije, možemo jednostavno doći do njega. Obavljanje svih transakcija mobilnim telefonom je pravac u kojem idemo, a mCash je inovativna opcija koja nam to i omogućava” kaže Miloš Polovina, v.d. direktor marketinga Telenor banke.


mCash se aktivira jednostavno, odabirom pre logovanja u aplikaciju na mobilnom telefonu. Nakon unošenja PIN-a, korisnik dobija kod koji skenira na bankomatu ili ručno unosi kako bi pristupio tekućem računu i obavio bankarsku transakciju. 

Da bi se mCahs opcija koristila, potreban je aktivan tekući račun u Telenor banci i status rezidenta u Srbiji.