Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za isplaćenu kamatu na deviznu štednju u 2015. godini

Share this:

Menu

Share this:

NAZAD
 
Zahtev za Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (obrazac PPP-PO) za isplaćenu kamatu na deviznu štednju u 2015. godini možete poslati na e-mail adresu banka@telenor.rs

Molimo da u zahtevu navedete svoje ime i prezime, JMBG i adresu.

Potvrdu ćemo poslati preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.