Potrvda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za isplaćenu kamatu na deviznu štednju u 2014. godini

Share this:

Menu
O NAMA MEDIJA CENTAR NOVOSTI I SAOPŠTENJA POTRVDA O PLAĆENIM POREZIMA I DOPRINOSIMA PO ODBITKU ZA ISPLAĆENU KAMATU NA DEVIZNU ŠTEDNJU U 2014. GODINI

Share this:

NAZAD
 

Zahtev za Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku   (obrazac PPP-PO) za isplaćenu kamatu na deviznu štednju u 2014 godini možete poslati na e-mail adresu banka@telenor.rs


Molimo da u zahtevu navedete svoje ime i prezime, JMBG i adresu.

Potvrdu ćemo poslati preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.