Štednja u dinarima sa godišnjom kamatnom stopom od 4,8 odsto

Share this:

Menu
O NAMA MEDIJA CENTAR NOVOSTI I SAOPŠTENJA ŠTEDNJA U DINARIMA SA GODIŠNJOM KAMATNOM STOPOM OD 4,8 ODSTO

Share this:

NAZAD
 

23. oktobar 2017 – Telenor banka je, povodom predstojećeg Svetskog dana štednje, u svoju ponudu uvrstila jedistvenu fleksibilnu oročenu štednju u dinarima. Korisnik može da uštedi više uz kamatnu stopu od 4,8 odsto za oročenje na 12 meseci i 4,0 odsto za oročenje na šest meseci.


Online štednja u Telenor banci veoma je jednostavna. Ceo proces prijave i otvaranja štednog računa korisnik samostalno obavlja putem internet ili mobilne aplikacije, bez odlaska u Telenor prodavnice. Moguće je otvaranje više od jednog štednog računa.

“I ove godine podržali smo štednju u domaćoj valuti, a naši korisnici imaju mogućnost većeg prinosa kamate u odnosu na tržišni prosek ponude oročene štednje. Fleksibilnost oročene štednje u Telenor banci ogleda se u mogućnosti da korisnik, u bilo kom trenutku, može ranije svoja sredstva sa štednje da prebaci na tekući račun, zadržavajući pravo na polovinu kamate za oročeni period,” kaže Miloš Polovina, član izvršnog odbora Telenor banke. 

Pre ugovaranja štednog računa, korisnik u aplikaciji ima kalkulator u koji može uneti iznos koji želi da deponuje i tako stekne uvid u obračun kamate koju ostvaruje na ta sredstva. Primer oročene štednje u Telenor banci: 

 
Period oročenja depozita: 12 meseci 6 meseci
Iznos dinarskog oročenog depozita: 100,000.00 din. 100,000.00 din.
NKS=EKS; fiksna godišnja kamatna stopa 4.80% 4.00%
Iznos u dinarima koji prima korisnik po isteku oročenja: 104,800.00 din. 101,963.95 din.
Napomena: Primer je urađen pod pretpostavkom da je novac deponovan na oročeni štedni račun 01.11.2017.
Datum prevremenog razoročenja: 01.02.2018. 01.02.2018.
Iznos nakon potpunog prevremenog razoročenja 100,599.58 din. 100,500.38 din.
Kamata 2.4% 2%
Datum prevremenog razoročenja: 01.07.2018. 30.04.2018.
Iznos nakon potpunog prevremenog razoročenja 101,584.87 din. 100,981.35 din.
Kamata 2.4% 2%
Datum prevremenog razoročenja: 31.10.2018. 01.05.2018.
Iznos nakon potpunog prevremenog razoročenja 102,393.35 din. 101,963.95 din.
Kamata 2.4% 4%
Datum razoročenja: 01.11.2018.
Iznos nakon potpunog prevremenog razoročenja 104,800.00 din.
Kamata  4.8%
 

Tokom perioda dok štedi u Telenor banci, korisniku su sredstva svakog trenutka na raspolaganju, bez obzira na vremenski period oročenja.


Za više informacija, posetite: http://www.telenorbanka.rs/sr/stanovnistvo/ponuda/stednja/dinarska-orocena-stednja/