Menu
 

Kako da aktivirate i koristite
internet i mobilnu aplikaciju Mobi Banke

 
 

Svim korisnicima Mobi Banke od momenta zaključenja ugovora o tekućem računu omogućen je, bez naknade, pristup internet i mobilnoj aplikaciji Banke. 

 
 

Internet aplikacija
Internet aplikacija dostupna je na linku: https://online.mobibanka.rs/Identity 


Za pristup internet aplikaciji potrebni su korisničko ime i lozinka. Privremeno korisničko ime i lozinka se dostavlja korisniku prilikom otvaranja računa i iste je potrebno promeniti prilikom prvog pristupa aplikaciji tj logovanja. 

Ukoliko je korisnik zaboravio svoje korisničko ime i lozinku za pristup internet aplikaciji, lako i jednostavno ih može dobiti na početnoj strani aplikacije, odabirom opcije Zaboravili ste korisničko ime/lozinku. Za dobijanje korisničkom imena potrebno je da korisnik unese svoj JMBG. Novu lozinku korisnik sam kreira, uz prethodno navođenje broja svog 


 
 

Mobilna aplikacija
Mobilna aplikacija Mobi Banke podržana je mobilnim uređajima sa Android i iOS operativnim sistemima i možete je preuzeti u Google Play, App Store i Huawei AppGallery prodavnici.


Za pristup mobilnoj aplikaciji, potrebno je najpre uneti korisničko ime i lozinku (koji se koriste za internet aplikaciju), nakon čega korisnik dobija SMS sa jednokratnom lozinkom koju unosi u predviđeno polje i na sledećem koraku kreira PIN kod (4 cifre) koje će koristiti za pristup aplikaciji

PIN kod, zbog bezbednosti i sigurnosti, ne sme se odavati drugim licima i poznat je samo korisniku 

 
 
Ukoliko vam je potrebna podrška za pristup aplikacijama i korišćenje, možete se obratiti našem Kontakt centru na jedan od sledećih načina:
 • Putem onlajn podrške na čet kanalu na stranici online.mobibanka.rs, na opciji „ Get help“
 • Kroz opciju Zahtevi u inboxu internet i mobilne aplikacije
 • Imejlom na banka@mobibanka.rs 
 • Na Facebook-u, Twitter-u, Instagram-u
 • Na raspolaganju vam je i Kontakt centar Banke na broju 063 9005 

Korišćenje aplikacija – jednostavno i lako


Korišćenje aplikacija Banke je jednostavno, bezbedno i omogućava vam da bez dolaska u Banku upravljate svojim finansijama. 

Putem aplikacija Mobi Banke, možete brzo i lako vršiti plaćanja, proveru stanja i imati uvid u vaše transakcije, aktivirati platnu karticu, blokirati je ili promeniti limite potrošnje, obavljati kupovinu ili prodaju deviza (menjačnica) ili otvoriti štedni račun. 

Posebno izdvajamo:

 • Interni prenos: iz glavnog menija u opciji Moji računi, odaberite opciju Interni prenos. Prvo odaberite račun sa kojeg želite da izvršite prenos, a zatim račun na koji želite da prenesete sredstva. Unesite željeni iznos i valutu i ukoliko ste saglasni odaberite opciju Plati, čime će transakcija biti izvršena.
 • Menjačnica: iz glavnog menija odaberite opciju Menjačnica a zatim Razmena valuta. Izaberite da li želite da kupite ili prodate devize, unesite željeni iznos i odaberite valutu. Na sledećem ekranu prikazani su detalji transakcije (kurs, iznos u dinarima..) i ukoliko ste saglasni odaberite opciju Potvrdi, čime će transakcija biti izvršena.

Ostale funkcionalnosti koje izdvajamo:


Tekući račun: 
 • Provera stanja - na početnoj strani aplikacije
 • Pregled transakcija i izvoda – Moji računi/Transakcije ili 
 • Lista izvoda
 • Promena adrese, broja telefona – Moja banka/Moj profil
 • Uvid u ugovornu dokumentaciju – Moja banka/Moji dokumenti
 • Menjačnica – u glavnom meniju
 • Promena paketa računa – Katalog proizvoda/Tekući računi
Platna/kreditna kartica 
 • Privremena blokada/deblokada – 
 • Kartice/Podešavanja/Blokiranje kartice
 • Promena PIN-a – Kartice/Podešavanja/Promena Pin-a
 • Promena limita i upravljanje kanalima plaćanja – Kartice/Limiti
Plaćanja – u glavnom meniju: 
 • Plati osobi: na broj mobilnog telefona, na imejl, na račun...
 • Plati pravnom licu: Račun na klik, na račun
Proizvodi: 
 • Otvaranje štednog računa – Katalog proizvoda/ Štednja po viđenju ili Oročena štednja
 • Podnošenje zahteva za kreditni proizvod - Katalog proizvoda/ Krediti ili Krediti za refinansiranje
 • Provera stanja i detalja postojećih kreditnih i štednih proizvoda – Moji računi/Štednja ili Krediti