Menu
STANOVNIŠTVO USLUGE MCASH
 

Ako nemaš platnu karticu kod sebe, od sada novac možeš podići na svim bankomatima Mobi Banke, uz novu mCash opciju.

 

mCash ti omogućava da uz pomoć telefona, bez korišćenja kartice, podigneš i uplatiš novac ili proveriš stanje na računu na bilo kom bankomatu Mobi Banke. Za korišćenje ove opcije, dovoljno je da imaš instaliranu i personalizovanu aplikaciju Mobi Banke na svom telefonu.


Preduslovi za korišćenje:

  • Aktivan platni račun u Mobi Banci
  • Status rezidenta (odnosi se na strano ili domaće fizičko lice koje ima prijavljen boravak u RS duže od godinu dana).


mCash transakcije se vrše sa platnog računa, pri čemu je moguće podići i uplatiti RSD i EUR na bankomatu korišćenjem ove opcije.Ovlašćene osobe po platnom računu nemaju mogućnost korišćenja ove usluge.


 
 
 

Kako se koristi mCash?

 

1. Pre nego što se uloguješ u aplikaciju na svom mobilnom telefonu, odaberi mCash opciju i unesi svoj PIN.


 
 
 

2. Aplikacija će generisati bar kod koji će biti validan 3 minuta. Imaš neograničen broj pokušaja prilikom generisanja i unosa bar koda u okviru jedne sesije.

 
 
 
 
 

3. Odaberi mCash opciju na početnom ekranu bankomata pritiskom na zelenu traku.


 
 
 
4. Približi ekran telefona sa kodom čitaču bar kodova (sa desne strane bankomata) ili ručno unesi 16 cifara.

 
 
 
 
 
5. Kada je autorizacija uspešno završena, na bankomatu možeš: podići novac, izvršiti uplatu ili odabrati opciju uvida u stanje po računu.