Menu
 

Slanje novčanih sredstava u inostranstvo na devizni tekući račun u evrima ili drugim stranim valutama 

 
Korišćenjem mobilne ili online aplikacije, moguće je poslati novac u inostranstvo. Kroz aplikaciju moguće je podneti potrebni dokument, a detalje o uplati pregledati u PDF formatu koji se može odštampati kao dokaz. Slanje novca u inostranstvo je moguće izvršiti ka svim zemljama i u svih pet valuta koje podržava naš multivalutni račun  (EUR, CHF, USD, NOK, GBP).
 
Prilikom popunjavanja obrasca, potrebno je odabrati način na koji će se obračunati troškovi slanja novca. U obrascu, u delu „Naknade“  postoje dve opcije:
  • „OUR“ - pošiljalac snosi sve troškove slanja ili
  • „SHA“ - pošiljalac deli troškove slanja sa primaocem; 
Ovaj trošak isključivo zavisi od pošiljaoca koji bira jednu od dve gore navedene opcije. SHA troškovi označavaju da će sve korespodentne banke u nizu naplatiti svoje troškove i time umanjiti iznos koji je dobio korisnik-primalac uplate. 
 
Detaljne informacije o visini troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo možete pronaći na stranici Narodne banke Srbije.
 

Trajanje procesa slanja novca

Rezidenti

Nerezidenti