Menu
 

Da li se usluga plaćanja IPS QR kodom naplaćuje i koliko?

Na kojim prodajnim mestima mogu da koristim ovu uslugu?

Da li ću moći da izvršim plaćanje i ako nemam dovoljno novca na računu?

Da li sada mogu da koristim i mCash na prodajnim mestima koja podržavaju uslugu IPS pokaži?

Koji PIN unosim za kreiranje QR koda?

Da li uslugu IPS skeniraj mogu da koristim za plaćanje racuna?

Koliko traje QR kod nakon kreiranja?

Da li ću u listi izvoda imati podatak da je transakcija izvršena korišćenjem opcije IPS skeniraj / IPS pokaži?

Koji je maksimalni iznos za plaćanja korišćenjem IPS skeniraj / IPS pokaži?

Da li mogu ovu uslugu da koristim za plaćanje u EUR?

Da li i se naplaćuje SMS ako sam plaćanje izvršio korišćenjem IPS skeniraj / IPS pokaži?

Da li opciju „IPS pokaži“ mogu da koristim i na bankomatima Mobi Banke?