Povremena nedostupnost bankomata usled unapređenja sistema

Share this:

Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA OBAVEŠTENJA ZA KORISNIKE POVREMENA NEDOSTUPNOST BANKOMATA USLED UNAPREĐENJA SISTEMA

Share this:

NAZAD
 
Usled unapređenja i redovnog održavanja sistema Telenor banke, obavljanje transakcija na bankomatima Telenor banke može biti povremeno nedostupno u sredu, 14.11.2018. godine od ponoći do 03:00 sati.   
U ovom periodu, obavljanje plaćanja platnim karticama, kao i transakcija putem mobilne i internet aplikacije odvijaće se nesmetano. 
Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju.