Završetak tehničkih radova

Share this:

Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA OBAVEŠTENJA ZA KORISNIKE ZAVRŠETAK TEHNIČKIH RADOVA

Share this:

NAZAD
 
Nakon završenih tehničkih radova, sve transakcije na bankomatimaTelenor banke su ponovo dostupne.