Pošaljite prigovor

Share this:

Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA SLUŽBA ZA PRIGOVORE POŠALJITE PRIGOVOR

Share this:

 
 

Molimo sačekajte...

Ukoliko niste uspeli da predmetnu situaciju rešite u razgovoru sa Korisničkim servisom (0639005) ili putem imejla banka@mobibanka.rs, ovde možete podneti zvaničan prigovor na postupanje Mobi Banke. Pre podnošenja prigovora molimo vas da se upoznate sa instrukcijama za podnošenje prigovora ovim putem.

  • Prigovor možete podneti u roku od tri godine od dana kada smatrate da vam je učinjena povreda prava ili pravnog interesa

  • Prigovor možete podneti i putem imejla: prigovori.banka@mobibanka.rs

  • Obavezno je da popunite prva četiri polja sa vašim podacima, potom da verifikujete/potvrdite imejl adresu koju ste uneli u ovu formu, kako biste bili u mogućnosti da nastavite proces podnošenja prigovora. Vremensko trajanje linka za verifikaciju imejl adrese je 1h. Nakon isteka ovog vremena potrebno je započeti novi proces podnošenja prigovora.

  • Ukoliko ste korisnik usluga Mobi Banke, odgovor na prigovor će vam biti dostavljen na imejl adresu koju ste registrovali za kontakt sa Bankom. Ukoliko niste korisnik usluga Mobi Banke odgovor će vam biti dostavljen na imejl adresu koju ste naveli u ovoj formi i verifikovali.

  • Obavezan je unos sadržaja prigovora u polje “Poruka” sa maksimalnim brojem karaktera 5000.

  • Kao prilog prigovoru možete podneti samo prateće informacije i/ili dokumentaciju u vezi sa osnovnim prigovorom maksimalne veličine do 4 MB.