Menu
 

Uplata jednokratne novčane pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije

 
 

Sa ciljem ublažavanja ekonomskih posledica prouzorkovanim pandemijom virusa COVID-19, predviđena je uplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije sa važećom ličnom kartom i prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji se prijave za ovu pomoć. Navedena jednokratna novčana pomoć je u iznosu 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti. 


Prijavu za jednokratnu novčanu pomoć možete izvršiti na sajtu ili putem kontakt centra Ministarstva finansija u periodu od 15.05.2020. do 05.06.2020. godine, a uplata sredstava će biti izvršena od strane Uprave za trezor. 


Svako punoletno fizičko lice, državljanin Republike Srbije, može se odlučiti da mu se jednokratna novčana pomoć Republike Srbije uplati na račun u Mobi Banci. 


Ukoliko ste postojeći korisnik Banke, uplata jednokratne novčane pomoći biće izvršena na vaš tekući račun. Nakon realizacije uplate, Banka će vas o tome obavestiti na način koji ste odabrali u podešavanjima svog naloga.


Ukoliko nemate otvoren račun u Mobi Banci, a prilikom prijave odlučili ste se za uplatu navedenih sredstava preko naše banke, Banka će vam na osnovu podataka dobijenih od Narodne banke Srbije otvoriti poseban namenski račun. Ovaj namenski račun biće otvoren bez ikakvih troškova i dokumentacije i nije moguće koristiti ga u druge svrhe. Isplatu ili prenos sredstava sa posebnog namenskog računa možete realizovati na jedan od sledećih načina: 

  • Vlasnik posebnog namenskog računa – ličnim dolaskom u ekspozituru Banke, uz dostavljanje važećeg identifikacionog dokumenta 
  • Ovlašćeno lice - ličnim dolaskom u ekspozituru Banke, uz dostavljanje Punomoćja i ličnog identifikacionog dokumenata, svog i vlasnika posebnog namenskog računa. Obrazac Punomoćja možete preuzeti ovde.


Nakon isplate sredstava u celosti, namenski račun će biti ugašen.


Sve informacije u vezi sa isplatom jednokratne novčane pomoći i  posebnom namenskom računu možete dobiti pozivom kontakt centra Ministarstva finansija ili na sajtu, putem opcije Provera statusa prijave: https://idp.trezor.gov.rs/validate-account