Menu
 

Informacije o moratorijumu

 
 

Obaveštenje o isteku moratorijuma i početku redovne otplate kredita


Moratorijum koji je predstavljao zastoj u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda u trajanju od 90 dana i koji se u najvećem broju slučajeva primenjivao počev od 31. marta 2020. godine ističe 29. juna 2020. godine i po isteku moratorijuma korisnici nastavljaju otplatu svojih obaveza prema Mobi Banci ad Beograd.


Podsećamo da korisnicima koji su zahtevali primenu moratorijuma kao posebne olakšice u otplati obaveza pre 31.marta 2020. godine, moratorijum ističe ranije, odnosno nakon proteka roka od 90 dana od dana primene zastoja u otplati obaveza. Dodatno korisnici  koji su se Banci obratili sa zahtevom da ne žele primenu moratorijuma,  nastavljaju da otplaćuju obaveze prema Banci u skladu sa ugovorenim uslovima. 


Banka je primenila osnovni model otplate kredita nakon isteka moratorijuma, koji  podrazumeva da se redovna kamata obračunata u toku trajanja moratorijuma pripisuje ostatku duga i rasporedjuje ravnomerno na rok otplate kredita, uz produženje roka otplate za najviše tri meseca, odnosno za period od kada je kredit u moratorijumu do prestanka važenja moratorijuma.


U skladu sa primenjenim moratorijumom, Banka će svim korisnicima kreditnih proizvoda, koji su koji su se opredelili za primenu zastoja u otplati kreditnih obaveza na registrovanu imejl adresu poslati obaveštenje sa informacijama o datumu isteka moratorijuma, a za anuitetske kredite korisnicima dostaviti novi plan otplate sa svim detaljima otplate kredita.


Banka, pored osnovnog modela, omogućava još dva (alternativna) modela otplate kredita.

Alternativni modeli podrazumevaju:

  • opcija 1 – po isteku zastoja u otplati plaćaju se odjednom sve rate iz perioda moratorijuma (glavnica i kamata); u ovom slučaju mesečna rata i rok otplate ostaju isti  
  • opcija 2 – po isteku zastoja u otplati plaća se samo kamata obračunata u periodu moratorijuma; u ovom slučaju mesečna rata ostaje ista, a rok otplate produžava se za tri meseca.


Ukoliko se korisnik odluči za jedan od ponudjenih alternativnih modela neophodno je da podnese poseban zahtev Banci u pisanoj formi. Zahtev za primenu alternativnog modela otplate kredita (opcija 1 ili opcija 2) korisnik može poslati u roku od 10 dana od dana prijema obaveštenja o kreditu, sa  registrovane imejl adrese na mail moratorijum@mobibanka.rs. U zahtevu je neophodno navesti  lične podatke (ime, prezime i poslednje tri cifre JMBG-a), broj partije kredita i alternativni model otplate kredita koji korisnik želi da se primeni.Ponuda uvođenja moratorijuma (zastoja) u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda i mere očuvanja finansijske stabilnostiU skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (“Službeni glasnik RS” br. 33/2020 - daljem tekstu: Odluka) koju je donela Narodna banka Srbije dana 17.03.2020. godine, a koja je stupila na snagu dana 18.03.2020. godine, kojom se uređuju mere i aktivnosti tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije izazvane virusom COVID-19, Mobi Banka (u daljem tekstu: Banka) svim svojim korisnicima upućuje ponudu za  primenu moratorijuma u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda. 1. Šta podrazumeva moratorijum u otplati obaveza 


Moratorijum predstavlja zastoj u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda koje korisnici Banke imaju u korišćenju i podrazumeva da će plaćanje svih obaveza po osnovu kreditnih proizvoda prema Banci biti odloženo do prestanka vanrednog stanja, a najmanje 90 dana.

Za vreme trajanja moratorijuma Banka će obračunavati redovnu ugovorenu kamatu koju će, nakon prestanka istog, pripisati dugu i rasporediti ravnomerno na preostali rok otplate kredita. 

Nakon prestanka moratorijuma korisnik nastavlja otplatu kreditnog proizvoda tako što se rok otplate kreditnog proizvoda produžava za tri meseca.

Reprezenatitivni primer otplate gotovinskog kredita nakon moratorijuma pogledajte ovde.


2. Kada će Banka primeniti moratorijum i prema kojim korisnicima?


Ponuda za primenu moratorijuma u otplati obaveza po osnovu kreditnih proizvoda namenjena je svim korisnicima koji na dan objavljivanja ove ponude na internet stranici Banke 21.03.2020. godine imaju kreditne proizvode u Banci i ponuda traje do 31.03.2020. godine.

Objavljivanjem Ponude na internet stranici Banke smatraće se da je ponuda dostavljena korisnicima.
Korisnici koji ne žele primenu moratorijuma u otplati obaveza potrebno je da Banku obaveste o tome najkasnije do 31.03.2020. godine i to slanjem poruke na imejl adresu moratorijum@mobibanka.rs sa imejl adrese koju je korisnik registrovao u Banci. 

Moratorijum u otplati obaveza će se od dana 31.03.2020. godine primeniti na sve korisnike kreditnih proizvoda koji nisu odbili ponudu odnosno koji na predviđeni način i u predviđenom roku nisu obavestili Banku da ne žele primenu moratorijuma.

Banka ima pravo da naplati rate kredita koje dospevaju do dana od kog moratorijum počinje da proizvodi pravno dejstvo, 31. 03.2020. godine,  osim ako je klijent izričito zahtevao primenu moratorijuma pre isteka tog roka, a od dana objavljivanja ponude (21.03.2020.). Ovaj zahtev klijent može uputiti banci sa registrovane imejl adrese na moratorijum@mobibanka.rs.


3. Druge mere i aktivnosti Banke u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema


Pored ponude primene moratorijuma u otplati obaveza koja je prethodno objašnjena, Banka će od dana 18.03.2020. godine i tokom trajanja vanrednog stanja, koje je proglašeno zbog pandemije virusa COVID-19, primenjivati niz mera i aktivnosti radi očuvanja finansijskog sistema u Republici Srbiji: 
  • Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje;
  • Banka neće pokretati postupak izvršenja;
  • Banka neće pokretati postupak prinudne naplate prema dužniku;
  • Banka neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja prema dužnicima.
 

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije možete nam se obratiti putem mejla banka@mobibanka.rs

Vaša Mobi Banka
 

Da li se zastoj u otplati primenjuje na obaveze po osnovu različitih naknada i provizija u vezi sa platnim prometom?


Svim korisnicima tekućeg računa koji u periodu moratorijuma  nisu imali sredstva za naplatu naknada za mesečno održavanje računa, SMS poruke i poruke o odbijenoj recurring transakciji za internet plaćanje, banka je istu naknadu rezervisala  uz opciju naplate u ratama od 29. juna 2020.

U skladu sa tim Banka će nenaplaćene naknade iz marta, aprila i maja 2020. nastale tokom trajanja moratorijuma, naplatiti u junu, julu i avgustu, a naknade će se razlikovati po opisu na šta se odnose.

Banka nije izvršila naplatu ovih naknada tokom moratorijuma čime bi korisnika odvela u minus, već je istu naknadu rezervisala uz opciju da ih naplati od momenta prestanka moratorijuma 29.06.2020. a svaka od naknada biće naplaćena zasebnom transakcijom kako bi korisnici imali uvid u naplatu.
 

Korisne informacije o primeni moratorijuma

 

Da li se moratorijum primenjuje i na namenski kredit za kupovinu uređaja?

Odbio sam ponudu za moratorijum, da li mogu sada da se prijavim za primenu moratorijuma?

Kolika će mi biti kamata za kredit nakon isteka moratorijuma?

Da li je moguća delimična prevremena otplata kredita u toku moratorijuma?

Da li mogu da prevremeno u potpunosti otplatim svoj kredit za vreme moratorijuma?

Ako uradim interni prenos na partiju kredita a želeo sam primenu moratorijuma, šta se dešava sa sredstvima?

Da li mi se grejs period za kreditnu karticu, u trajanju od maksimalno 45 dana, produžava u periodu moratorijuma?

Na koji način se zastoj u otplati obaveza primenjuje na kreditnu karticu, za revolving i podelu na rate?

Ako uradim interni prenos na kreditnu karticu, a želeo sam primenu moratorijuma, da li ta sredstva sa kartice mogu da koristim?

Uskoro mi ističe dozvoljeno prekoračenje, šta mi je potrebno za produženje?

Da li mi se obračunava zatezna kamata na nedozvoljeni minus za vreme moratorijuma?