Menu
 

Izvrši instant plaćanje na prodajnim mestima putem IPS QR koda, bez naknade, samo uz pomoć svog mobilnog telefona.

Plaćaj račune IPS QR kodom

 

Plaćanje IPS QR kodom na prodajnim mestima


Ukoliko na prodajnom mestu vidiš oznaku „IPS” (Instant plaćanja Srbija), znači da plaćanje možeš izvršiti putem mobilne aplikacije i to skeniranjem IPS QR koda.

Za instant plaćanja na prodajnom mestu dostupne su dve opcije:


IPS pokaži - kada se u mobilnoj aplikaciji generiše jednokratni IPS QR kod koji trgovac skenira, npr. putem čitača povezanog sa kasom.

IPS skeniraj - kada se u aplikaciji otvara kamera kojom se skenira IPS QR kod trgovca prikazan na odgovarajućem uređaju. 


Nakon skeniranja,  unosi se  PIN kod za verifikaciju plaćanja i time se plaćanje završava,  a trgovcu se novac od prodaje prenosi na račun u svega nekoliko sekundi i odmah mu je na raspolaganju.


Ova usluga dostupna je korisnicima rezidentima vlasnicima računa na početnoj strani mobilne aplikacije, gde će nakon što se korisnik ponovo uloguje i tako osveži aplikaciju, biti vidljive ikonice IPS pokaži/mCash i IPS skeniraj. Usluga nije dostupna ovlašćenim licima po tekućem računu.


Plaćanja IPS QR kodom moguća su na svim prodajnim mestima koja podržavaju ovu vrstu plaćanja, odnosno imaju oznaku/logotip IPS na prodajnom mestu.


Plaćanje računa skeniranjem IPS QR koda


Usluga IPS skeniraj može se koristiti za plaćanje računa, skeniranjem koda koji je odštampan na računu. Skeniranjem koda, prikazuje se ekran sa svim popunjenim podacima neophodnim za izvršenje plaćanja. Jedini podatak koji možete izmeniti ukoliko želite, jeste iznos, u slučaju da plaćate iznos manji ili veći od onog koji je odštampan na računu.


Plaćanje na internetu korišćenjem opcije IPS skeniraj 


Plaćanje na internetu korišćenjem opcije IPS Skeniraj omogućava ti bržu i jednostavniju kupovinu na internet stranicama i u aplikacijama domaćih trgovaca. IPS plaćanje na internetu moguće je izvršiti skeniranjem IPS QR kôda ili odabirom banke iz ponuđene liste banaka čiju aplikaciju mobilnog bankarstva koristiš.

Prednost IPS plaćanja prilikom kupovine na internetu ogleda se u bezbednosti plaćanja, s obzirom na to da korisnik korišćenjem ovog načina plaćanja ne ostavlja podatke o svom platnom instrumentu.


Gde možeš da izvršiš plaćanje na internetu korišćenjem opcije IPS Skeniraj?

  • Na internet stranicama domaćih trgovaca koji podržavaju instant plaćanja opcijom IPS Skeniraj
  • U mobilnim aplikacijama domaćih trgovaca koji podržavaju instant plaćanja opcijom IPS Skeniraj.


Kako da izvršiš plaćanje IPS QR kodom? 


Za korišćenje ove usluge, dovoljno je da imaš novca na računu i instaliranu personalizovanu aplikaciju Mobi Banke na svom telefonu. 


Usluga instant plaćanja dostupna ti je u svakom trenutku putem naše mobilne aplikacije, tako što ćeš za željenu transakciju odabrati opciju:

  • IPS Pokaži / ili 
  • IPS Skeniraj
 

Kako se koristi IPS pokaži?

 

1. Odaberi opciju IPS pokaži  i unesi svoj PIN.


 
 
 

2. Aplikacija će generisati QR kod , koji će biti validan 5 minuta.

Svaki generisani kod je moguće koristiti samo za jednu transakciju.

 
 
 
 
 

3. Pokaži trgovcu generisan kod.


 
 
4. Nakon što trgovac skenira pokazani kod, plaćanje će biti izvršeno, a tebi će stići obaveštenje sa podacima o prodajnom mestu, iznosu i valuti plaćanja i raspoloživom stanju na tekućem računu nakon izvršenog plaćanja.

 
 
 
 

Kako se koristi IPS skeniraj?

 

1. Na početnom ekranu mobilne aplikacije odaberi opciju IPS skeniraj i unesi svoj PIN.


 
 
 

2. Aplikacija će aktivirati kameru tvog telefona. 

Očitaj kamerom kod generisan od strane trgovca na prodajnom mestu.

 
 
 
 
 

3. Nakon uspešno skeniranog koda trgovca, na aplikaciji će se prikazati ekran sa detaljima plaćanja: naziv trgovca, iznos i valuta plaćanja. Potvrdi plaćanje klikom na dugme „Plati“.
 
 
4. Kada je transakcija uspešno potvrđena, prikazaće se poruka „Plaćanje je izvršeno“, a tebi će stići obaveštenje sa podacima o prodajnom mestu, iznosu i valuti plaćanja i raspoloživom stanju na tekućem računu nakon izvršenog plaćanja. Klikni na dugme „U redu“ ispod poruke i vrati se na početnu stranu aplikacije.

 
 
 
 

Kako se plaćaju računi skeniranjem IPS QR koda?

 

1. Na početnom ekranu mobilne aplikacije odaberi opciju IPS skeniraj i unesi svoj PIN.


 
 
 

2. Aplikacija će aktivirati kameru tvog telefona. 

Očitaj kamerom kod odštampan na računu.

 
 
 
 
 

3. Nakon uspešno skeniranog koda sa računa, na aplikaciji će se prikazati ekran sa detaljima plaćanja: naziv, broj računa i adresa izdavaoca računa, iznos i valuta plaćanja, šifra, model, poziv na broj i svrha plaćanja. Jedini podatak koji možeš izmeniti je iznos koji plaćaš. Potvrdi plaćanje klikom na dugme „Plati“.


 
 
4. Kada je transakcija uspešno potvrđena, prikazaće se poruka „Status plaćanja“, a tebi će stići obaveštenje sa podacima o iznosu i valuti zaduženja računa kao i raspoloživom stanju na tekućem računu nakon izvršenog plaćanja. Klikni na dugme „U redu“ ispod poruke i vrati se na početnu stranu aplikacije. 

 
 
 
 

Kako da plaćaš na internetu korišćenjem opcije IPS Skeniraj?

Ukoliko internet stranici trgovca pristupaš putem računara plaćaš tako što skeniraš prikazani IPS QR kod putem mobilne aplikacije banke (za korak po korak uputstvo pogledaj deo Kako se koristi IPS skeniraj?)

Ukoliko internet stranici trgovca pristupaš putem mobilnog telefona plaćanje možeš izvršiti jednostavno i brzo u 4 koraka, automatskim povezivanjem sa opcijom plaćanja na mobilnoj aplikaciji banke:

 

1. Izaberi IPS Skeniraj opciju plaćanja na internet stranicama ili u aplikacijama trgovaca koji ovu opciju omogućavaju. Iz padajuće liste naziva banaka izaberi Mobi Banku i klikni na dugme za plaćanje.


 
 
 

2. Automatski će se otvoriti mobilna aplikacija Mobi Banke, sa prikazom ekrana za logovanje. 
 
 
 
 

3. Nakon uspešnog logovanja, na aplikaciji će se prikazati ekran sa detaljima plaćanja: naziv trgovca, iznos i valuta plaćanja. Potvrdi plaćanje klikom na dugme „Plati“.
 
 
4. Kada je transakcija uspešno potvrđena, prikazaće se poruka „Plaćanje je izvršeno“, a tebi će stići obaveštenje sa podacima o prodajnom mestu, iznosu i valuti plaćanja i raspoloživom stanju na tekućem računu nakon izvršenog plaćanja. Klikni na dugme „U redu“.