Menu
 
 
 

Keš kredit za refinansiranje


Ako želiš da refinansiraš svoje obaveze i uz to da sebi obezbediš dodatnu gotovinu, bez plaćanja jednokratne naknade za obradu kreditnog zahteva, odaberi Keš kredit za refinansiranje! 


Maksimalni iznos kredita je 1,000,000 dinara sa rokom otplate do 70 meseci. 


Za realizaciju kredita za refinansiranje potrebno je da imaš otvoren tekući račun u Mobi Banci, bez mesečne naknade za održavanje računa, i bez naknade za izdavanje debitne platne kartice.  Ako već nemaš otvoren tekući račun, možeš da podneseš zahtev za kredit, a račun ćemo ti otvoriti nakon odobrenja zahteva.


Refinansiraj kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno, bez dodatnih troškova. Instrukcijom Narodne banke Srbije je omogućeno da jednostavno promeniš banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansiraš kreditom kod banke čiji ti uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želiš da refinansiraš preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita. 


Prednosti refinansiranja kreditnih obaveza u drugoj banci u skladu sa Instrukcijom Narodne banke Srbije:


 • Više nećeš biti u obavezi da priložiš Potvrdu o ostatku duga iz druge banke i nema troškova za izdavanje te Potvrde
 • Bez obaveze podnošenja zahteva za gašenje keš kredita u drugoj banci
 • Bez dodatnih troškova za realizaciju kredita za refinansiranje i zatvaranje kreditnih obaveza u drugoj banci


U skladu sa Instrukcijom Narodne banke Srbije, prilikom podnošenja zahteva za kredit za refinansiranje kreditnih obaveza u drugoj banci, umesto Potvrde o ostatku duga prilaže se popunjeno i potpisano Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke.

Navedeno Ovlašćenje možeš preuzeti ovde.


 
 

Uslovi kredita za refinansiranje

Iznos kredita od 60,000 RSD do 1,000,000 RSD
Period otplate od 6 do 70 meseci
Ročnost Do 36 meseci 37-70 meseci
Kamatna stopa za primaoce plate/penzije u Mobi Banci (na godišnjem nivou)  14,70% fiksna 16,95% fiksna
Kamatna stopa za korisnike bez prijema zarade/penzije u Mobi Banci (na godišnjem nivou)  15,70% fiksna 17,95%  fiksna
Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva Bez naknade
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove povlačenja izveštaja Kreditnog biroa Bez naknade
 
Kalkulator za korisnike kredita
 
 

Kako da apliciram za kredit? (korisnici sa otvorenim tekućim računom)


Korak 1.  Popuni zahtev za kredit na internet aplikaciji Banke ili na prodajnom mestu Banke kod kreditnog savetnika unosom ličnih, finansijskih i podataka o poslodavcu.


Korak 2.  Priloži potrebnu dokumentaciju na internet aplikaciji Banke:

 • Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke
 • Potvrda o zaposlenju ili izvodi računa poslovne banke na koji primaš zaradu/penziju

Biće neophodno da dostaviš Ovlašćenje u originalnoj formi na prodajnom mestu Banke, kao i Potvrdu o zaposlenju ili izvode banke osim ukoliko nisu originalno izdati u elektronskoj formi, odnosno potpisani elektronskim sertifikatom.


Korak 3.  Na osnovu unetih podataka, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.


Korak 4. Nakon odobrenja zahteva za kredit, upoznaj se sa ponuđenim uslovima na mobilnoj ili internet aplikaciji Banke. 


Korak 5. Ugovor o kreditu se zaključuje onlajn za iznose do 600,000 dinara, uz neophodan dolazak na prodajno mesto Banke radi dostavljanja originalne dokumentacije koja je priložena prilikom podnošenja zahteva. Više informacija o zaključenju ugovora na daljinu ovde. Ugovor o kreditu za iznose preko 600,000 dinara se zaključuje na prodajnom mestu Banke.


Korak 6. Nakon dostavljene originalne dokumentacije, Banka će u tvoje ime, po osnovu Ovlašćenja, od druge banke pribaviti neophodne podatke o kreditnim obavezama koje refinansiraš.


Korak 7. Na osnovu podataka dobijenih od druge banke, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.Podnesi zahtev online
 

Kako da apliciram za kredit? (korisnici bez tekućeg računa)


Korak 1.  Poseti prodajno mesto Banke kako bi dobio ponudu kod kreditnog savetnika.


Korak 2.  Nastavi podnošenje zahteva, unesi lične, finansijske i podatke o poslodavcu, i priloži potrebnu dokumentaciju na internet aplikaciji Banke:


 • Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke
 • Potvrda o zaposlenju ili izvodi banke


Biće neophodno da dostaviš Ovlašćenje u originalnoj formi na prodajnom mestu Banke, kao i Potvrdu o zaposlenju ili izvode banke osim ukoliko nisu originalno izdati u elektronskoj formi, odnosno potpisana elektronskim sertifikatom. 


Korak 3.  Na osnovu unetih podataka, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.


Korak 4. Nakon odobrenja zahteva za kredit, poseti prodajno mesto kako bi otvorio tekući račun bez mesečne naknade i naknade za izdavanje platne kartice. Nakon otvaranja računa upoznaj se sa ponuđenim uslovima na mobilnoj ili internet aplikaciji Banke. 


Korak 5. Ugovor o kreditu se zaključuje na prodajnom mestu Banke, prilikom čega prilažeš originalnu dokumentaciju.


Korak 6. Nakon dostavljene originalne dokumentacije, Banka će u tvoje ime, po osnovu Ovlašćenja, od druge banke pribaviti neophodne podatke o kreditnim obavezama koje refinansiraš.


Korak 7. Na osnovu podataka dobijenih od druge banke, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.


 
 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja

 

Zaposleni

 • Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke
 • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate zaradu za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojoj su prikazane poslednje tri uplaćene zarade. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja izdata u elektronskoj formi i potpisana digitalnim sertifikatom od strane poslodavca, ili
 • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala. Više informacija o načinu dobijanja potvrde potražite ovde.

Ukoliko poslodavac ne izdaje potvrdu overenu digitalnim sertfikatom možete priložiti potvrdu popunjenu i overenu od strane poslodavca. Primer pravilno popunjene Potvrde overene pečatom i potpisom prikazan je u nastavku.

 • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza
 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke (PDF) Primer pravilno popunjenog Ovlašćenja za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke (PDF) Primer Potvrde o elektronskoj dostavi (PDF)
 

Penzioneri


Dinarska penzija


 • Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke
 • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate penziju za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednje tri uplaćene mesečne penzije. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
 • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca, ili
 • Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS, ili
 • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala. Više informacija o načinu dobijanja potvrde potražite ovde.


Devizna penzija


 • Ovlašćenje za odobravanje kredita za refinansiranje kredita kod druge banke
 • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore
 • Mesečni izvod iz banke po računu na koji primate deviznu penziju za poslednjih 6 meseci u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednjih šest uplaćenih mesečnih penzija. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo 

Ko može da se prijavi

Otplata kredita

Reprezentativni primer