Menu
 
 
 

Keš kredit za refinansiranje


Ako treba da refinansiraš svoje obaveze i uz to da sebi obezbediš dodatnu gotovinu, odaberi Keš kredit za refinansiranje! 


Maksimalni  iznos pozajmice je 1.000.000 dinara, koju možeš otplatiti u narednih 5 godina. Pri tom, ako apliciraš do 30. juna 2019, nemaš trošak obrade kredita! Dovoljno je da onlajn podneseš zahtev za kredit, putem svoje internet aplikacije.


 
 

Uslovi gotovinskog kredita

Iznos kredita od 60.000 RSD do 1.000.000 RSD
Period otplate od 6 do 60 meseci
Ročnost Do 36 meseci 37-60 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) za primaoce plate/penzije u Mobi Banci 11,75% fiksna 14,00% fiksna
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) za korisnike bez prijema zarade/penzije u Mobi Banci 12,75% fiksna 15,00% fiksna
Naknada za obradu kreditnog zahteva* 2.100 RSD
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove povlačenja izveštaja Kreditnog biroa Bez naknade
Ponuda važi od 10. maja 2019. godine.
 * Naknada za obradu kreditnog zahteva se neće naplaćivati u promotivnom  periodu do 30.06.2019.  

 
Kalkulator za korisnike kredita
 
 
 
 

Kako da apliciram za kredit?

 
 
 
 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja

 

Zaposleni

  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica (jedan primerak)
  • Rešenje o administrativnoj zabrani overeno od strane poslodavca (dva primerka). Ukoliko poslodavac ne izdaje administrativnu zabranu potražiti više informacija na banka@mobibanka.rs
  • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak preko određenog iznosa
 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Rešenje o administrativnoj zabrani (PDF) Primer pravilno popunjenog rešenja o Administrativnoj zabrani (PDF) Ovlašćenje za prenos zarade i penzije i naknade zarade (PDF)
 

Penzioneri

  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS
  • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
  • Izvod domaće banke za poslednjih 6 meseci (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
 

Ko može da se prijavi

Koraci prilikom prijave

Otplata kredita

Reprezentativni primer

 
 

Još jednostavnije do keš kredita!

 
 


U Mobi Banci od sada možeš još brže i jednostavnije da apliciraš za keš kredit i to gde god da se nalaziš! Podnesi zahtev onlajn, bez posete banci, jer potrebna dokumenta dostavljaš tek nakon odobrenja kredita. Ukoliko nemaš platni račun u Mobi Banci, imaš mogućnost da otvoriš viševalutni platni račun Progresiv, Starter ili Osnovni račun


Saznaj više o apliciranju bez dokumentacije