Menu
 
 
 

Neka ti novac uvek bude na raspolaganju, dok istovremeno štediš i uvećavaš svoju dinarsku štednju iz meseca u mesec, sa ukupnom kamatom od 4,01%.

 
 

Jednostavno i bez minimalnog ili maksimalnog iznosa štednje.

 
 

Ako želiš da štediš kod nas, ne moraš da prenosiš platu u našu Banku. Potrebno je samo da imaš aktiviranu našu aplikaciju i otvoren tekući račun (tekući račun u dinarima u okviru Lite paketa je bez mesečne naknade za vođenje).

 
 
 

Kako do štednje po viđenju? 

 
 

Nemaš platni račun u Mobi Banci?

Poseti Yettel prodavnicu, otvori Lite platni račun (bez naknade) i započni štednju.
 
 
 

Imaš platni račun u Mobi Banci?

Jednostavno otvori svoj štedni račun onlajn. 
 
 
 
 

U slučaju eventualne izmene ili ukidanja bezuslovne pogodnosti u vidu dodatne (Bonus) kamate, Banka će te obavestiti najmanje 30 dana ranije, uz navođenje statusa pogodnosti koju pružamo. 

 


Proveri iz kog razloga Mobi Banka ima preko 10.000 aktivnih štednih računa i zašto je skoro 15% dinarske štednje po viđenju u Srbiji baš kod nas.


 

Dinarska štednja po viđenju

  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun, uz napomenu da se na prihode od kamata na štednju u dinarima ne plaća porez.
  • Ne postoji minimalni, kao ni maksimalni iznos koji je moguće deponovati.
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
  • Uslov za otvaranje računa štednje po viđenju je otvoren tekući račun u Mobi Banci (dovoljno je da imate dinarski račun u okviru Lite paketa koji je bez mesečne naknade za vođenje računa), kao i aktivnu (mobilnu ili veb) aplikaciju Mobi Banke preko koje ćete aktivirati štedni račun.

Primer dinarske štednje po viđenju bez promene glavnice 12 meseci

Period na koji je novac deponovan na štednom računu 12 meseci
Deponovani iznos   600.000 RSD
Iznos kamate 24.060 RSD
Iznos za isplatu 624.060 RSD

Efektivna kamatna stopa, fiksna na godišnjem nivou

(koju čine ugovorena fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou od 0,01%

i bezuslovna pogodnost (Bonus) kamatna stopa od 4,00%)

4.01%
Kriterijumi za indeksiranje Nema
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS Nema
Napomena: Primer je urađen pod pretpostavkom da je novac deponovan na štedni račun 11.3.2024. godine. Primer je rađen pod pretpostavkom da dodana pogodnost u vidu Bonus kamate, ostaje nepromenjen u periodu za koji je obračun rađen.

U prikazanom primeru, kamata na štednju je izračunata pod pretpostavkom da će navedeno stanje na računu biti nepromenjeno u periodu od 12 meseci, bez povećanja ili smanjenja uloga. Na kamatu na štednju u dinarima se ne obračunava porez.

Reprezentativni primer je sačinjen uz primenu ugovorene NKS i Bonus kamatne stope koje se obračunavaju i isplaćuju zajedno.

 

Primer dinarske štednje po viđenju pod pretpostavkom da će depozit biti oročen na period od godinu dana i isplaćen u dvanaest jednakih mesečnih rata*


 
 
 

Verovatno se pitaš...

Kako da započnem štednju po viđenju?

Šta sve podrazumeva dinarska štednja po viđenju?

Kako da uplatim novac na štedni račun?

Šta ako poželim da povučem novac?

Kako da upravljam štednjom po viđenju?

Šta predstavlja kamatna stopa od 0.01%, a šta 4.0%?

Kolika će biti primenjena kamatna stopa kada putem aplikacije otvorim štednju?

Koliko traje nova bonus štednja? Da li mogu da očekujem promenu kamatne stope već za 2 meseca?

Šta se dešava u slučaju eventualne izmene ili ukidanja dodatne pogodnosti u vidu Bonus kamate?

Zašto mi je u kalkulatoru unutar aplikacije prikazan manji iznos kamate, kao da se obračunava 2% umesto bonus kamatna stopa od 4%?

 
OSIGURANJE DEPOZITA