Menu
 
 
 

Izaberi broj rata - plati odmah podeli na rate kasnijeUz kreditnu karticu svaku transakciju obavljenu na prodajnom mestu, bankomatu ili internetu, veću od 2000 RSD možeš da podeliš na do 12 rata. Podelu izvrši posle plaćanja kada god ti odgovara do kraja tekućeg meseca, u mobilnoj ili web aplikaciji Mobi Banke. Ovako možeš da uživaš u svakoj kupovini bez ograničenja i kompromisa.

 

Kako funkcioniše podela na rate?


Svaka transakcija kreditnom karticom, u minimalnom iznosu od 2000 RSD, ima mogućnost podele na rate, ukoliko je izvršena u tekućem mesecu. Bilo da je transakcija sa kreditne kartice izvršena ili na čekanju, može da se podeli na rate.


Kao i kod opcije Naplati sa kreditne kartice, ova usluga dostupna je putem aplikacije, na putanji Moji računi / Krediti / Kreditna kartica / Detalji transakcije. Nakon odabira transakcije možeš da uneseš broj rata na koji želiš da podeliš odabranu transakciju. Broj rata zavisi od iznosa transakcije i bira se u aplikaciji, a ne na POS terminalima na kojima je transakcija izvršena.

 
 • Broj rata zavisi od iznosa transakcije i bira se u aplikaciji, a ne na POS terminalima na kojima je transakcija izvršena.
 • Klijenti koji primaju zaradu preko platnog računa u Mobi Banci: NKS: 22,70% godišnje; EKS: od 25,01% godišnje.
 • Klijenti koji ne primaju zaradu preko platnog računa u Mobi Banci: NKS: 26,00% godišnje; EKS: od 28,90% godišnje. 
 

Revolving

Refinansiranje

Plaćanja

Naplati sa kreditne kartice

 

Uz kreditnu karticu imaš uvid u potrošnju i buduće obaveze, bez odlaska u banku!


Uz kreditnu karticu novac ti je uvek dostupan - a pozajmljenu sumu počinješ da vraćaš i do 45 dana kasnije. Putem svoje internet i mobilne aplikacije imaš mogućnost uvida u stanje, postavljanje limita, uključivanje i isključivanje kanala potrošnje - bankomati, prodajna mesta i internet. Kroz aplikaciju su dostupna i sva podešavanja kartice - aktiviranje, izbor ili promena PIN-a, privremena ili trajna blokada ili zamena kartice.

 
 


Želiš svoju Mobi Banka kreditnu karticu?


 
 
 

Saveti za korišćenje kreditne kartice

 
 • Stanje na kreditnoj kartici možeš da vidiš odmah na početnoj strani aplikacije, pomeranjem u stranu grafika na kome je stanje na tekućem računu, a sve detalje – ukupno zaduženje, iznos i datum sledeće rate možeš pronaći u sekciji Moji računi, u opciji Krediti, klikom na polje Kreditna kartica.
 • Tu se takođe nalaze sve transakcije napravljene sa kreditnog računa. Povlačenje mesečne rate se obavlja automatski sa tvog tekućeg racuna, a možeš je isplatiti i korišćenjem internog prenosa u pregledu svojih računa.
 

 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja

 

Zaposleni

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica (jedan primerak)
 • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza
 • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje
 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF)
 

Penzioneri

 • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS
 • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
 • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje
 

Ko može da se prijavi?

Koraci prilikom prijave

Reprezentativni primer

Karakteristike kartica