Menu
 
 
 

Izaberi broj rata - plati odmah podeli na rate kasnijeUz kreditnu karticu svaku transakciju obavljenu na prodajnom mestu, bankomatu ili internetu, veću od 2000 RSD možeš da podeliš na do 12 rata. Podelu izvrši posle plaćanja kada god ti odgovara do kraja tekućeg meseca, u mobilnoj ili web aplikaciji Mobi Banke. Ovako možeš da uživaš u svakoj kupovini bez ograničenja i kompromisa.


Za realizaciju kreditne kartice potrebno je da imaš otvoren tekući račun u Mobi Banci, bez mesečne naknade za održavanje računa, i bez naknade za izdavanje debitne platne kartice.  Ako već nemaš otvoren tekući račun, možeš da podneseš zahtev za kreditnu karticu, a račun ćemo ti otvoriti nakon odobrenja zahteva. 

 

Kako funkcioniše podela na rate?


Svaka transakcija kreditnom karticom, u minimalnom iznosu od 2000 RSD, ima mogućnost podele na rate, ukoliko je izvršena u tekućem mesecu. Bilo da je transakcija sa kreditne kartice izvršena ili na čekanju, može da se podeli na rate.


Kao i kod opcije Naplati sa kreditne kartice, ova usluga dostupna je putem aplikacije, na putanji Moji računi / Krediti / Kreditna kartica / Detalji transakcije. Nakon odabira transakcije možeš da uneseš broj rata na koji želiš da podeliš odabranu transakciju. Broj rata zavisi od iznosa transakcije i bira se u aplikaciji, a ne na POS terminalima na kojima je transakcija izvršena.

 • Broj rata zavisi od iznosa transakcije i bira se u aplikaciji, a ne na POS terminalima na kojima je transakcija izvršena.
 • Klijenti koji primaju zaradu preko platnog računa u Mobi Banci: NKS: 22,70% godišnje; EKS: od 25,01% godišnje.
 • Klijenti koji ne primaju zaradu preko platnog računa u Mobi Banci: NKS: 26,00% godišnje; EKS: od 28,90% godišnje. 
 

Revolving

Refinansiranje

Plaćanja

Naplati sa kreditne kartice

 
 


Kako da apliciram za kreditnu karticu? (korisnici sa otvorenim tekućim računom)


Korak 1.  Popuni zahtev za kreditnu karticu na internet aplikaciji Banke ili na prodajnom mestu Banke, unosom ličnih, finansijskih i podataka o poslodavcu.

Korak 2.  Priloži potrebnu dokumentaciju na internet aplikaciji Banke. 

Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke.

Korak 3.  Na osnovu unetih podataka, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kreditne kartice, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

Korak 4. Nakon odobrenja zahteva za kreditnu karticu, prihvati ponuđene uslove kredita na mobilnoj ili internet aplikaciji Banke. 

Korak 5. Ugovor o kreditnoj kartici se zaključuje onlajn, bez dolaska na prodajno mesto Banke. Više informacija o zaključenju ugovora na daljinu ovde

Korak 6. Nakon zaključenja ugovora, limit po kreditnoj kartici biće raspoloživ, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.


 
 

Kako da apliciram za kreditnu karticu? (korisnici bez tekućeg računa)


Korak 1.  Poseti prodajno mesto Banke kako bi dobio ponudu.
Korak 2.  Nastavi podnošenje zahteva - unesi lične, finansijske i podatke o poslodavcu, i priloži potrebnu dokumentaciju na internet aplikaciji Banke. 
Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke
Korak 3.  Na osnovu unetih podataka, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kreditne kartice, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.
Korak 4. Nakon odobrenja zahteva za kreditnu karticu, poseti prodajno mesto kako bi otvorio tekući račun bez mesečne naknade i naknade za izdavanje platne kartice. Nakon otvaranja računa prihvati ponuđene uslove kredita na mobilnoj ili internet aplikaciji Banke. 
Korak 5. Ugovor o kreditnoj kartici se zaključuje na prodajnom mestu Banke, prilikom čega prilažeš originalnu dokumentaciju.
Korak 6. Nakon zaključenja ugovora, limit po kreditnoj kartici biće raspoloživ o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.Uz kreditnu karticu imaš uvid u potrošnju i buduće obaveze, bez odlaska u banku!


Uz kreditnu karticu novac ti je uvek dostupan - a pozajmljenu sumu počinješ da vraćaš i do 45 dana kasnije. Putem svoje internet i mobilne aplikacije imaš mogućnost uvida u stanje, postavljanje limita, uključivanje i isključivanje kanala potrošnje - bankomati, prodajna mesta i internet. Kroz aplikaciju su dostupna i sva podešavanja kartice - aktiviranje, izbor ili promena PIN-a, privremena ili trajna blokada ili zamena kartice.

 
 
 


Želiš svoju Mobi Banka kreditnu karticu?


 
 
 

Do 30.06.2021. godine za sve Progresiv+ korisnike održavanje kreditne kartice je bez naknade! 


 

Saveti za korišćenje kreditne kartice

 
 • Stanje na kreditnoj kartici možeš da vidiš odmah na početnoj strani aplikacije, pomeranjem u stranu grafika na kome je stanje na tekućem računu, a sve detalje – ukupno zaduženje, iznos i datum sledeće rate možeš pronaći u sekciji Moji računi, u opciji Krediti, klikom na polje Kreditna kartica.
 • Tu se takođe nalaze sve transakcije napravljene sa kreditnog računa. Povlačenje mesečne rate se obavlja automatski sa tvog tekućeg racuna, a možeš je isplatiti i korišćenjem internog prenosa u pregledu svojih računa.
 

 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja

 

Zaposleni


 • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate zaradu za poslednja 3 meseca u PDF formatu. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili 
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja izdata u elektronskoj formi i  potpisana digitalnim sertifikatom od strane poslodavca.

Ukoliko poslodavac ne izdaje potvrdu overenu digitalnim sertfikatom možete priložiti potvrdu overenu pečatom i potpisom. 

Primer pravilno popunjene Potvrde overene pečatom i potpisom prikazan je u nastavku.

 • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza
 • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje
 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF)
 

Penzioneri

 • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate penziju za poslednja 3 meseca u PDF formatu. Izvode        obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili Penzioni čekovi za poslednja tri meseca, ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS.
 • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
 • Potvrda o ostatku duga - za refinansiranje
 

Ko može da se prijavi?

Reprezentativni primer

Karakteristike kartica