Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA ČESTA PITANJA MASTERCARD KREDITNA KARTICA
 

Da li je neophodno da imam platni račun u Mobi Banci za podnošenje zahteva za kreditnu karticu? Na koji način mogu da podnesem zahtev?

Koje uslove bi trebalo da ispunim i šta mi je potrebno od dokumentacije za dobijanje kreditne kartice?

Kako mogu proveriti status mog zahteva za kreditnu karticu?

Da li postoje troškovi prilikom podnošenja zahteva za kreditnu karticu?

Da li mogu da koristim kreditnu karticu za refinansiranje i na koji način?

Da li je u pitanju revolving kreditna kartica?

Šta podrazumeva revolving model otplate?

Šta je grejs period, koliko on traje i na koji način mogu da iskoristim njegove povoljnosti?

Na koji način se vrši otplata kreditne kartice i šta podrazumeva minimalni iznos uplate duga?

Kako mogu da prebacim sredstva sa platnog računa na kreditnu karticu?

Na koji način mi se obračunava kamata u slučaju da 15-og nemam dovoljno sredstava za naplatu na računu?

Kada i na koji način dobijam izvod o potrošnji po kreditnoj kartici?

Kako mogu da aktiviram svoju kreditnu karticu i da li PIN za kreditnu karticu može da bude isti kao za debitnu?

Da li mogu kupovinu izvršenu kreditnom karticom da podelim na rate?

Koja plaćanja mogu podeliti na rate?

Koje transakcije kreditnom karticom mogu da izvršim bez naknade, a za koje će mi biti naplaćena naknada?

Kako mogu da dobijem potvrdu o ugašenoj kreditnoj kartici i u kom roku?

Kako mogu da dobijem potvrdu o ostatku duga po kreditnoj kartici i u kom roku?

U kojim slučajevima se naplaćuje odbijena kartična transakcija?