Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA ČESTA PITANJA DOZVOLJENO PREKORAČENJE RAČUNA
 

Na koji način mogu da podnesem zahtev za dozvoljeno prekoračenje?

Koje uslove bi trebalo da ispunim i šta mi je potrebno od dokumentacije za podnošenje zahteva za dozvoljeno prekoračenje računa?

Da li je obavezan prenos zarade i u kom iznosu na račun u Mobi Banci za dozvoljeno prekoračenje računa?

Kako mogu da produžim dozvoljeno prekoračenje računa i da li pre toga moram da izmirim obaveze za postojeće dozvoljeno prekoračenje računa?

Na koji način otplaćujem iskorišćena sredstva iz dozvoljenog prekoračenja računa?

Kako mogu da zatvorim dozvoljeno prekoračenje i da li postoji naknada za zatvaranje?

Kako mogu da dobijem potvrdu o ugašenom dozvoljenom prekoračenju i u kom roku?

Kako mogu da dobijem potvrdu o ostatku duga po dozvoljenom prekoračenju i u kom roku?