Menu
 
 
 

Šta je dozvoljeno prekoračenje računa?


Najjednostavnije i najbrže rešenje za prevazilaženje trenutnog ili povremenog nedostatka novca! Uz ovu opciju imaš mogućnost da raspolažeš sredstvima koja trenutno ne poseduješ na platnom računu, u okviru odobrenog dozvoljenog limita koji ti odobri Banka.


Zahtev za dozvoljeno prekoračenje po platnom računu podnesi putem internet aplikacije.


Kamatna stopa je fiksna i obračunava se samo na iskorišćeni deo dozvoljenog prekoračenja računa i za onoliko dana koliko koristiš sredstva.

 

Karakteristike proizvoda

 


Iznos dozvoljenog prekoračenja


5.000 RSD - 500.000 RSD


Rok otplate


Do 12 meseci


Godišnja kamatna stopa


Osnovni račun / Lite račun / Starter paket: 32% fiksna

Progresiv paket: 26% fiksna


Sredstva obezbeđenja


Nisu potrebna


Trošak povlačenja izveštaja Kreditnog biroa


Bez naknade


Odobravanje dozvoljenog prekoračenja


Bez naknade
 

Napomena


  • Za podnošenje zahteva za dozvoljeno prekoračenje potrebno je da imaš otvoren tekući račun u Mobi Banci, bez mesečne naknade za održavanje računa, i bez naknade za izdavanje debitne platne kartice. Dozvoljeno prekoračenje  je dostupno i korisnicima računa Progresiv i Starter. 
  • Maksimalni iznos dozvoljenog prekoračenja može biti odobren u visini zarade/penzije koja je preneta na račun u Mobi Banci. Dodatno, iznos dozvoljenog prekoračenja će biti umanjen za iznos prekoračenja odobrenog u drugoj banci.
  • U slučaju nedozvoljenog prekoračenja računa (iznos sredstava koje koristiš mimo ugovornog dozvoljenog prekoračenja), Banka će obračunavati kamatu u iznosu od 41,63% na godišnjem nivou.
 

Potrebna dokumentacija

Za zaposlene: 

  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate zaradu za poslednja 3 meseca u PDF formatu,na kojoj su prikazane poslednje tri uplaćene zarade. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvom, ili
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja izdata u elektronskoj formi i  potpisana digitalnim sertifikatom od strane poslodavca, ili
  • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala. Više informacija o načinu dobijanja potvrde potražite ovde.

Ukoliko poslodavac ne izdaje potvrdu overenu digitalnim sertfikatom možete priložiti potvrdu overenu pečatom i potpisom. 

Primer pravilno popunjene Potvrde overene pečatom i potpisom prikazan je u nastavku.

  • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer Potvrde o elektronskoj dostavi (PDF)

Za penzionere:

  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate zaradu za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednje tri uplaćene mesečne penzije. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda Republike Srbije, ili
  • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala. Više informacija o načinu dobijanja potvrde potražite ovde.


Ko može da se prijavi?

Način korišćenja

Reprezentativni primer