Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA ČESTA PITANJA PLATNI RAČUN
 

Ko sve može da otvori platni račun i da li je neophodan prenos zarade za otvaranje platnog računa?

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje platnog računa?

U kojim valutama mogu da otvorim platni račun?

Da li je moguće otvoriti više od jednog platnog računa?

Kako mogu da izmenim lične podatke?

Kako mogu da dobijem izvod sa platnog računa?

Da li mogu da ovlastim drugu osobu da otvori platni račun u moje ime?

Koja je dokumentacija potrebna ovlašćenoj osobi prilikom potpisivanja ovlašćenja po platnom računu?

Da li mogu da ovlastim drugu osobu (ili više njih) da raspolaže mojim platnim računom i na koji način?

Kako mogu da ukinem drugoj osobi ovlašćenje za korišćenje mog platnog računa?

Da li rezident može da ovlasti nerezidenta po svom platnom računu?

Da li je za zatvaranje platnog računa neophodan dolazak u banku?