Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA ČESTA PITANJA BANKOMATI
 

Koje transakcije mogu da izvršim na bankomatima Mobi Banke i u kojim valutama?

Bankomat nije prihvatio uplatu celog iznosa, neke novčanice su mi vraćene. Zašto?

Koje sve kartice prihvataju bankomati Mobi Banke?

Koje apoene novčanica mogu da uplatim na bankomatu? Da li postoji limit u broju novčanica koje bankomat može primiti, odnosno isplatiti?

Koji su najmanji apoeni koje bankomat može da isplati?

Da li mogu obavljati beskontaktne transakcije (Paypass) na bankomatima?

Koji je najveći iznos koji mogu da podignem na bankomatu Mobi Banke?