Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA ČESTA PITANJA MCASH
 

Šta je mCash usluga i kome je sve dostupna?

Da li postoji ograničenje u broju transakcija putem mCash opcije?

Da li mogu na svim platnim mestima koristiti mCash uslugu?

Da li se mCash usluga naplaćuje i koliko?

Koliko iznosi dnevni, a koliko mesečni limit za podizanje novca na bankomatu putem mCash opcije?

Bankomat ne očitava TAC sa mog telefona. Šta može da bude uzrok?

Na bankomatu se pojavio ispis: "Neispravan TAC". Šta je uzrok tome?