Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA ČESTA PITANJA DINARSKA PLAĆANJA
 

Koliko je vremena potrebno za izvršenje dinarskog plaćanja i da li ona mogu biti odmah izvršena?

Da li je prikazana provizija za izvršenje transakcije prilikom plaćanja putem internet i mobilne aplikacije?

Ukoliko nemam dovoljno sredstava na računu u valuti kartične transakcije, da li će transakcija biti izvršena sa drugih valuta?

Koji broj modela i poziv na broj bi trebalo da unesem pri plaćanju osobi na račun?

Prilikom plaćanja poreza i taksi, aplikacija prikazuje poruku da su neispravni podaci za UJP nalog. Na koji način mogu da izvršim plaćanje?

Šta su usluge „Plati na imejl" i „Plati na mobilni”?

U kom roku primalac može da preuzme novac poslat putem usluga „Plati na imejl” i „Plati na mobilni”?

Koji je maksimalni iznos koji mogu da pošaljem putem usluga „Plati na imejl” i „Plati na mobilni”?

Na koji način može da se preuzme novac poslat putem usluga „Plati na imejl” i „Plati na mobilni”?

Zbog čega mi je, kao nerezidentu, potreban SWIFT za dinarska plaćanja?

Da li kao nerezident mogu da vršim dinarske uplate drugim nerezidentima i pravnim licima u Srbiji?

Šta je usluga „Računi na klik” i da li mogu da platim sve svoje račune preko usluge „Računi na klik”? ?

Da li je moguće platiti deo iznosa primljenog računa na klik, s obzirom na to da sam deo već izmirio?

Na koji način mogu da otkažem uslugu „Računi na klik”?

Na koji način mogu da preuzmem potvrdu o izvršenom plaćanju?

Do kog dana u mesecu je potrebno da obezbedim novac za plaćanje računa putem trajnog naloga sa promenljivim iznosom?

Kada će banka početi sa izvršenjem trajnog naloga sa fiksnim iznosom?

Kada će banka početi sa izvršenjem trajnog naloga sa promenljivim iznosom?

Za koje firme mogu da kreiram trajni nalog sa promenljivim iznosom?

Da li mogu da preskočim prvo naredno izvršenje trajnog naloga sa fiksnim ili promenljivim iznosom?

Ukoliko nemam dovoljno sredstava na računu na dan izvršenja trajnog naloga, da li će biti izvršen narednog dana?

Ukoliko nemam dovoljno sredstava u valuti u kojoj se izvršava trajni nalog, da li će se nedostajući iznos pokriti konverzijom druge raspoložive valute?

Da li će me banka obavestiti o izvršenju mojih trajnih naloga?

Da li mogu da otkažem trajni nalog?

Da li mogu da kreiram trajni nalog za prenos određenog dinarskog iznosa sa svog platnog računa na štedni račun na zadati dan u mesecu?

Da li mogu da kreiram trajni nalog u stranoj valuti, koji će se izvršavati u dinarima?