Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA ČESTA PITANJA KEŠ KREDITI
 

Na koji način mogu da podnesem zahtev za keš kredit?

Koje uslove bi trebalo da ispunim i šta mi je potrebno od dokumentacije za dobijanje keš kredita?

Kako mogu proveriti status mog zahteva za keš kredit?

Da li postoje troškovi prilikom podnošenja zahteva za keš kredit?

Na koji način se vrši otplata kredita i kog datuma u mesecu dospeva rata na naplatu?

Koji je metod obračuna kamate i da li je ona fiksna ili varijabilna?

Na koji način mogu da pratim otplatu svog keš kredita?

Na koji način delimična otplata kredita utiče na mesečnu ratu i period otplate kredita? Da li ću dobiti dokument nakon izvršene prevremene otplate?

Kako mogu da dobijem potvrdu o ugašenom keš kreditu i u kom roku?

Kako mogu da dobijem potvrdu o ostatku duga po keš kreditu i u kom roku?

 

Na koji način se vrši otplata kredita i kog datuma u mesecu dospeva rata na naplatu?