Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA ČESTA PITANJA DEVIZNA PLAĆANJA
 

Ukoliko želim da izvršim plaćanje pravnom licu u stranoj valuti, da li mi je potreban određeni dokument?

Da li mogu da šaljem novac svojim rođacima u inostranstvu?

Da li mogu da uplatim osiguranje stranoj osiguravajućoj kući?

Da li kao nerezident mogu da primam zaradu u stranoj valuti?

Da li kao rezident mogu da prenesem novac na svoj račun u inostranstvu?

Da li kao nerezident u Republici Srbiji mogu da prenesem novac na svoj račun u stranoj zemlji u kojoj imam status rezidenta?

Da li mi je potrebna dokumentacija ukoliko želim da primam zaradu u stranoj valuti?

Da li kao rezdent mogu da plaćam u stranoj valuti drugim rezidentima i nerezidentima u Srbiji?

Da li kao rezident u Srbiji mogu da primam zaradu u stranoj valuti?

Da li kao nerezident mogu da plaćam u stranoj valuti rezidentima u Srbiji?

Da li kao nerezident mogu da vršim plaćanja u stranoj valuti drugim nerezidentima u Srbiji?

Da li mogu da vršim devizna plaćanja na osnovu trgovine akcijama u inostranstvu?