Menu
 
 
 

Neka ti novac uvek bude na raspolaganju, dok istovremeno štediš i uvećavaš svoju deviznu štednju iz meseca u mesec, sa ukupnom kamatom od 0,42%.


 
 

Kako do štednje po viđenju? 

 
 

Nemaš platni račun u Mobi Banci?

Poseti Yettel prodavnicu, otvori Lite platni račun (bez naknade) i započni štednju.
 
 
 

Imaš platni račun u Mobi Banci?

Jednostavno otvori svoj štedni račun onlajn. 
 
 
 
 
 


Proveri iz kog razloga Mobi Banka ima preko 10.000 aktivnih štednih računa i zašto je skoro 10% štednje po viđenju u Srbiji baš kod nas. 

U slučaju eventualne izmene ili ukidanja dodatne pogodnosti u vidu Bonus kamate, Banka će te obavestiti najmanje 30 dana ranije, uz navođenje statusa pogodnosti koju pružamo. 

 
 
 
 

 


Devizna štednja po viđenju

  • Obračun i pripis kamate se vrši na kraju svakog meseca ili u trenutku prekida štednje, pri čemu se novac prebacuje na tekući račun, uz napomenu da se na prihode od kamata na štednju u devizama plaća porez od 15%.
  • Ne postoji minimalni, ni maksimalni iznos koji je moguće deponovati.
  • Moguće je imati više od jednog štednog računa.
  • Uslov za otvaranje računa štednje po viđenju je otvoren tekući račun u Mobi Banci (dovoljno je da imate Lite račun koji je besplatan), kao i aktivnu (mobilnu ili veb) aplikaciju Mobi Banke preko koje ćete aktivirati štedni račun.
  • U slučaju eventualne izmene ili ukidanja dodatne pogodnosti u vidu Bonus kamate, Banka će te obavestiti najmanje 30 dana ranije, uz navođenje statusa pogodnosti koju pružamo. 
 

Primer devizne štednje po viđenju bez promene glavnice 12 meseci

Period na koji je novac deponovan na štednom računu
12 meseci
Nominalna fiksna godišnja kamata stopa
0,01%
Dodatna pogodnost (Bonus kamatna stopa)
0.49% 
Deponovani iznos 10.000 EUR
Iznos kamate 50 EUR
Iznos poreza 7.5 EUR
Iznos za isplatu 10.042,50 EUR

Efektivna kamatna stopa, fiksna na godišnjem  nivou

(koju čine ugovorena fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou 0,01%

i  dodatna pogodnost  (Bonus kamatna stopa)  0,49%, umanjeno za iznos obračunatog poreza)

0.42%
Kriterijumi za indeksiranje nema
Dodatni troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS nema
 

Napomena: Primer je urađen pod pretpostavkom da je novac deponovan na štedni račun 06.10.2023. Primer je rađen pod pretpostavkom da dodana pogodnost u vidu Bonus kamate ostaje nepromenjena u periodu za koji je obračun rađen.


U prikazanom primeru, kamata na štednju je izračunata pod pretpostavkom da će navedeno stanje na računu biti nepromenjeno u periodu od 12 meseci, bez povećanja ili smanjenja uloga. Na kamatu na štednju u evrima se obračunava porez od 15%. 


Reprezentativni primer je sačinjen uz primenu ugovorene NKS i Bonus kamatne stope koje se obračunavaju i isplaćuju zajedno. 

Primer devizne štednje po vidjenu sa opadajućom glavnicom

 
 
OSIGURANJE DEPOZITA
 

 

Zahtev za Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku   (obrazac PPP-PO) za isplaćenu kamatu na deviznu štednju možete poslati na e-mail adresu banka@mobibanka.rsMolimo da u zahtevu navedete svoje ime i prezime, JMBG i adresu. Potvrdu ćemo poslati preporučenom pošiljkom na navedenu adresu.