Menu
 
 
 

Ako ti je potreban keš, odaberi jedan od kreditnih proizvoda Mobi Banke, skrojen po tvojoj meri!


Dinarski keš kredit


Da li ti je potrebna dodatna gotovina, a ne želiš da razmišljaš o skrivenim troškovima? Odaberi Keš kredit sa maksimalnih 1.000.000 dinara pozajmice i rokom otplate od 5 godina. Dovoljno je da onlajn podneseš zahtev za kredit, bilo gde i bilo kada. Za dinarski gotovinski kredit u Mobi Banci, ne treba ti ni dodatni novac za depozit.

 

Uz keš kredit  i kreditna kartica 


Uz keš kredit će ti biti odobrena i kreditna kartica sa 30.000 dinara, bez dodatne dokumentacije. Za više informacija u vezi sa ovom ponudom obratite se kontakt centru banke.  


Više o kreditnoj kartici u Mobi Banci

 
 

Uslovi gotovinskog kredita

Iznos kredita od 60.000 RSD do 1.000.000 RSD
Period otplate od 6 do 60 meseci
Ročnost Do 36 meseci 37-60 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) za primaoce plate/penzije u Mobi Banci 11,75% fiksna 14,00% fiksna
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) za korisnike bez prijema zarade/penzije u Mobi Banci 13,75% fiksna 16,00% fiksna
Naknada za obradu kreditnog zahteva* 2.100 RSD
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove povlačenja izveštaja Kreditnog biroa Bez naknade
Ponuda važi od 10. maja 2019. godine.
 * Naknada za obradu kreditnog zahteva se neće naplaćivati u promotivnom  periodu do 30.06.2019.  

 
Kalkulator za korisnike kredita
 
 
 
 

Kako da apliciram za kredit?

 
 
 
 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja

 

Zaposleni

  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica (jedan primerak)
  • Rešenje o administrativnoj zabrani overeno od strane poslodavca (dva primerka). Ukoliko poslodavac ne izdaje administrativnu zabranu potražiti više informacija na banka@mobibanka.rs
  • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak preko određenog iznosa
 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Rešenje o administrativnoj zabrani (PDF) Primer pravilno popunjenog rešenja o Administrativnoj zabrani (PDF) Ovlašćenje za prenos zarade i penzije i naknade zarade (PDF)
 

Penzioneri

  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS
  • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
  • Izvod domaće banke za poslednjih 6 meseci (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
 

Ko može da se prijavi

Koraci prilikom prijave

Otplata kredita

Reprezentativni primer

 
 

Još jednostavnije do keš kredita!

 
 


U Mobi Banci od sada možeš još brže i jednostavnije da apliciraš za keš kredit i to gde god da se nalaziš! Podnesi zahtev onlajn, bez posete banci, jer potrebna dokumenta dostavljaš tek nakon odobrenja kredita. Ukoliko nemaš platni račun u Mobi Banci, imaš mogućnost da otvoriš viševalutni platni račun Progresiv, Starter ili Osnovni račun


Saznaj više o apliciranju bez dokumentacije