Menu
 
 
 

Ako ti je potreban keš, odaberi jedan od kreditnih proizvoda Mobi Banke, skrojen po tvojoj meri!


Dinarski keš kredit


Da li ti je potrebna dodatna gotovina? Odaberi keš kredit sa maksimalnih 1.000.000 dinara pozajmice i rokom otplate do 5 godina. Podnesi zahtev za kredit onlajn, bilo gde i bilo kada.  Za podnošenje zahteva za keš kredit potrebno je da imaš otvoren tekući račun u Mobi Banci, bez mesečne naknade za održavanje računa.  Pored ovog računa, na raspolaganju su ti i paketi računa Progresiv i Starter. 

 
 
 

Uslovi keš kredita

Iznos kredita od 60.000 RSD do 1.000.000 RSD
Period otplate od 6 do 60 meseci
Ročnost Do 36 meseci 37-60 meseci
Kamatna stopa za primaoce plate/penzije u Mobi Banci (na godišnjem nivou)  11,75% fiksna 14,00% fiksna
Kamatna stopa za korisnike bez prijema zarade/penzije u Mobi Banci (na godišnjem nivou) 13,75% fiksna 16,00% fiksna
Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva 2.100 RSD
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove povlačenja izveštaja Kreditnog biroa Bez naknade
 
Kalkulator za korisnike kredita
 
 

Uz keš kredit  i kreditna kartica 


Uz keš kredit možeš da dobiješ i kreditnu karticu sa 30.000 dinara, bez dodatne dokumentacije. Za više informacija u vezi sa ovom ponudom obratite se Kontakt centru banke na broj telefona 063 9005. 


Više o kreditnoj kartici u Mobi Banci

 
 

Kako da apliciram za kredit?

 
 
 
 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja

 

Zaposleni

  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overenu od strane poslodavca/ovlašćenih lica (jedan primerak)
  • Rešenje o administrativnoj zabrani overeno od strane poslodavca (dva primerka). Ukoliko poslodavac ne izdaje administrativnu zabranu potražiti više informacija na banka@mobibanka.rs
  • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza
 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Rešenje o administrativnoj zabrani (PDF) Primer pravilno popunjenog rešenja o Administrativnoj zabrani (PDF) Ovlašćenje za prenos zarade i penzije i naknade zarade (PDF)
 

Penzioneri

  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS
  • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
  • Izvod domaće banke za poslednjih 6 meseci (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
 

Ko može da se prijavi

Koraci prilikom prijave

Otplata kredita

Reprezentativni primer

 
 

Još jednostavnije do keš kredita!

 
 

Apliciraj za kredit kad god i gde god da se nalaziš

U Mobi Banci možeš brzo i jednostavno da apliciraš za keš kredit i to gde god da se nalaziš! Podnesi zahtev onlajn, bez posete banci, jer potrebna dokumenta dostavljaš tek nakon preliminarnog odobrenja kredita.Saznaj više o apliciranju za keš kredit