Menu
 
 
 
 

Za redovne primaoce zarade bez podnošenja dokumentacije (do 1.000.000 RSD)

 
 

 • 1. Prijem plate/penzije u Mobi Banci u poslednja 3 meseca (minimalno 20.000 RSD mesečno), i
 • 2. Kontinuitet u poslovanju poslodavca minimum 12 meseci

Napomena: obračun kreditne sposobnosti se vrši samo na osnovu iznosa plate/penzije u Mobi Banci. Ukoliko platu/penziju primate u više banaka, savetujemo da podnešenje zahteva za standardnu ponudu Keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom.


Ukoliko ispunjavate gore navedene uslove pratite LINK


 

Izaberi najbližu lokaciju *

Ukoliko ne vidiš svoj grad u padajućem meniju, upiši svoju lokaciju i najbliži savetnik će te kontaktirati.

Unesi ime *

Broj telefona *

Imam otvoren račun u Mobi Banci

Na sledećem linku možete pročitati Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Prikupljeni podaci korisnika biće korišćeni isključivo u svrhu pozivanja radi dodatnog informisanja u predugovornoj fazi o uslovima keš kredita Mobi Banke.

 

Treba ti keš?

 
 

Onlajn keš kredit do 600,000 dinara

 
Izaberi keš kredit do 600,000 dinara i sve završavaš onlajn, uz otvoren račun u Mobi Banci.

Keš kredit do 3,500,000 RSD

 
Izaberi keš kredit od 600.000,01 do 3.500.000,00 dinara, podnesi zahtev onlajn i potpiši ugovor uz jednu posetu banci. Potraži najbližeg kreditnog savetnika ovde.
 
 

Odaberi keš kredit do 3,500,000 dinara sa rokom otplate do 70 meseci

Bez naknada za obradu kreditnog zahteva, održavanja kredita i povlačenja izveštaja iz Kreditnog biroa

Rata ostaje ista tokom otplate kredita, jer naši krediti imaju fiksnu kamatnu stopu

Primaoci plate/penzije u Mobi Banci za iznos do 1.000.000 RSD ne dostavljaju dokumentaciju


Dokumentaciju možeš da dostaviš onlajn* ili na najbližem prodajnom mestu Banke

 
*Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke.

Za realizaciju keš kredita potrebno je da imaš otvoren tekući račun u Mobi Banci, bez mesečne naknade za održavanje računa. Ako već nemaš otvoren tekući račun, možeš da podneseš zahtev za kredit, a račun ćemo ti otvoriti nakon odobrenja zahteva.
 
 
 

Kako da apliciram za keš kredit?

 
 

Završi sve u aplikaciji, u 3 koraka

1.

Podnesi zahtev za dinarski keš kredit i priloži potrebnu dokumentaciju onlajn*, u internet aplikaciji ili na prodajnom mestu Mobi Banke. Na osnovu unetih ličnih, finansijskih i podataka o poslodavcu, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

2.

Nakon odobrenja, prihvati ponuđene uslove kredita u mobilnoj ili internet aplikaciji.

3.

Zaključi ugovor o kreditu onlajn za iznose do 600,000 dinara, bez posete Banci! Više informacija o zaključenju ugovora na daljinu ovde. Ugovor o kreditu za iznose preko 600,000 dinara zaključuješ na prodajnom mestu Banke.


Nakon zaključenja ugovora, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

*Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke.

 

Ako već nemaš otvoren tekući račun, možeš da podneseš zahtev za kredit na prodajnom mestu, a račun ćemo ti otvoriti nakon odobrenja zahteva.

1.
Poseti prodajno mesto Banke kako bi dobio ponudu.
2.
Na prodajnom mestu podnesi zahtev za dinarski keš kredit. Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti.
3.
Nakon odobrenja, poseti prodajno mesto Banke kako bi otvorio tekući račun bez mesečne naknade.
4.
Nakon otvaranja računa prihvati ponuđene uslove kredita na mobilnoj ili internet aplikaciji Banke.
5.
Ugovor o kreditu se zaključuje na prodajnom mestu Banke, prilikom čega prilažeš originalnu dokumentaciju.

Nakon zaključenja ugovora, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

*Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke.

 

Važno je da znaš?

 
 
 

Uslovi keš kredita

Iznos kredita od 60,000 RSD do 3,500,000 RSD
Period otplate od 6 do 70 meseci

Kamatna stopa u zavisnosti od iznosa kredita (na godišnjem nivou)

60.000 - 300.000 16,95%
300.001 – 600.000 15,95%
600.001 – 1.000.000 12,95%
1.000.001 - 3.500.000 11,95%
Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva Bez naknade
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove povlačenja izveštaja Kreditnog biroa Bez naknade
 

Zaposleni koji primaju platu ili deo plate u Mobi Banci

 • Ukoliko primaš celu platu ili deo plate (minimum 20.000 RSD mesečno), a kompanija u kojoj radiš ima kontinuitet od 12 meseci poslovanja, za iznos kredita do 1.000.000 RSD  – DOKUMENTACIJA TI NIJE POTREBNA.
 • Dokumentacija od poslodavca nije potrebna za odobrenje kredita do 600.000 RSD, za isnose više od 600.000 RSD potrebno je posetiti naš shop i potpisati ugovor.

Zaposleni

  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate zaradu za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojoj su prikazane poslednje tri uplaćene zarade. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja izdata u elektronskoj formi i  potpisana digitalnim sertifikatom od strane poslodavca, ili
  • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala.

  Uputstvo za dobijanje potvrde putem eUprava portala (LINK)

  Ukoliko poslodavac ne izdaje potvrdu overenu digitalnim sertfikatom možete priložiti potvrdu overenu pečatom i potpisom. 

  Primer pravilno popunjene Potvrde overene pečatom i potpisom prikazan je u nastavku.

  • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza

  Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer Potvrde o elektronskoj dostavi (PDF)

  Penzioneri

  Dinarska penzija

  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate penziju za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednje tri uplaćene mesečne penzije. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca, ili
  • Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS, ili
  • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala.

  Uputstvo za dobijanje potvrde putem eUprava portala (LINK)


  Devizna penzija

  • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 
  • Mesečni izvod iz banke po računu na koji primate deviznu penziju za poslednjih 6 meseci u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednjih šest uplaćenih mesečnih penzija. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo.
   

  • Fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (rezidenti)
  • Punoletna fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu u trenutku podnošenja zahteva 
  • Zaposleni na neodređeno vreme, penzioneri i zaposleni na odredjeno vreme koji ostvaruju minimalnu neto zaradu u iznosu od 20.000 RSD. Za zaposlene na određeno vreme rok otplate kredita se određuje tako da poslednja rata kredita mora biti naplaćena minimum 2 meseca pre isteka ugovora o radu na određeno vreme. 
  • Zaposleni kod poslodavca koji ima aktivan status poslovanja
  • Minimum 3 meseca zaposlenja kod trenutnog poslodavca

   

  Korisnik kredita otplaćuje kredit u jednakim mesečnim anuitetima na kraju meseca, u skladu sa planom otplate.

  Prvi anuitet dospeva poslednjeg dana u narednom mesecu.

  Naplata anuiteta se vrši automatski poslednjeg dana u mesecu sa platnog računa korisnika kredita.


  Prevremena otplata kredita

  • Korisnik kredita ima pravo da otplati kredit, u potpunosti ili delimično, i pre roka utvrđenog ugovorom, putem internog transfera sa platnog računa na kreditnu partiju. Minimalni iznos uplate mora biti viši od iznosa tri anuiteta.
  • U slučaju prevremene delimične otplate, iznos mesečnog anuiteta se srazmerno smanjuje prema preostalom iznosu ukupnog duga.

   

  Reprezentativni primer za keš kredit Mobi Banke:


  Iznos Rok otplate NKS EKS Iznos mesečne rate Jednokratna naknada
  za obradu kreditnog zahteva

  Ukupan iznos kredita
  (glavnica i kamata)    100.000 RSD 24 meseca 16,95% fiksna, godišnja 16.95%  4.882,55  RSD Bez naknade 117.181,10 RSD


  600.000 RSD 60 meseci 15,95% fiksna, godišnja 15,95% 14.232,82 RSD Bez naknade 853.969,25 RSD


  1.000.000 RSD 70 meseci 12,95% fiksna, godišnja 12,95% 20.049,02 RSD Bez naknade 1.403.431,54 RSD


  1200.000 RSD 70 meseci 11,95% fiksna, godišnja 11,95% 23.503,70 RSD Bez naknade 1.645.259,29 RSD


  Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izradjen na dan 31.01.2024.