Menu
 
 
 

Ako ti je potreban keš, odaberi jedan od kreditnih proizvoda Mobi Banke, skrojen po tvojoj meri! Sada možeš sve onlajn, brzo i lako, bez posete banci.


Dinarski keš kredit


Da li ti je potrebna dodatna gotovina? Odaberi keš kredit sa maksimalnih 600.000 dinara pozajmice i rokom otplate do 5 godina, bez plaćanja jednokratne naknade za obradu kreditnog zahteva. Podnesi zahtev za kredit onlajn i priloži potrebna dokumenta, bilo gde i bilo kada.  Za realizaciju keš kredita potrebno je da imaš otvoren tekući račun u Mobi Banci, bez mesečne naknade za održavanje računa, i bez naknade za izdavanje debitne platne kartice.  Ako već nemaš otvoren tekući račun, možeš da podneseš zahtev za kredit, a račun ćemo ti otvoriti nakon odobrenja zahteva. 

 

Uslovi keš kredita

Iznos kredita od 60.000 RSD do 600.000 RSD
Period otplate od 6 do 60 meseci
Ročnost Do 36 meseci 37-60 meseci
Kamatna stopa za primaoce plate/penzije u Mobi Banci (na godišnjem nivou)  12,50% - 14,00% fiksna 14,75% - 16,25% fiksna
Kamatna stopa za korisnike bez prijema zarade/penzije u Mobi Banci (na godišnjem nivou) 14,50% - 16,50% fiksna 16,75% - 18,75% fiksna
Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva Bez naknade
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove povlačenja izveštaja Kreditnog biroa Bez naknade
 
 
Kalkulator za korisnike kredita
 

Uz keš kredit  i kreditna kartica 

Uz keš kredit možeš da dobiješ i kreditnu karticu sa 30.000 dinara, bez dodatne dokumentacije. Za više informacija u vezi sa ovom ponudom obratite se Kontakt centru banke na broj telefona 063 9005. 


Više o kreditnoj kartici u Mobi Banci

 

Kako da apliciram za keš kredit? (korisnici sa otvorenim tekućim računom)


Korak 1.  Popuni zahtev za kredit na internet aplikaciji Banke ili na prodajnom mestu Banke, unosom ličnih, finansijskih i podataka o poslodavcu.

Korak 2.  Priloži potrebnu dokumentaciju na internet aplikaciji Banke.

Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke.

Korak 3.  Na osnovu unetih podataka, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

Korak 4. Nakon odobrenja zahteva za kredit, prihvati ponuđene uslove kredita na mobilnoj ili internet aplikaciji Banke.

Korak 5. Ugovor o kreditu se zaključuje onlajn, bez dolaska na prodajno mesto Banke. Više informacija o zaključenju ugovora na daljinu ovde

Korak 6. Nakon zaključenja ugovora, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.


 
Apliciraj za kredit


Kako da apliciram za keš kredit? (korisnici bez tekućeg računa)


Korak 1.  Poseti prodajno mesto Banke kako bi dobio ponudu.

Korak 2.  Nastavi podnošenje zahteva, unesi lične, finansijske i podatke o poslodavcu, i priloži potrebnu dokumentaciju na internet aplikaciji Banke.

Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke. 

Korak 3.  Na osnovu unetih podataka, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

Korak 4. Nakon odobrenja zahteva za kredit, poseti prodajno mesto kako bi otvorio tekući račun bez mesečne naknade i naknade za izdavanje platne kartice. Nakon otvaranja računa prihvati ponuđene uslove kredita na mobilnoj ili internet aplikaciji Banke. 

Korak 5. Ugovor o kreditu se zaključuje na prodajnom mestu Banke, prilikom čega prilažeš originalnu dokumentaciju.

Korak 6. Nakon zaključenja ugovora, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

 
 

Potrebna dokumentacija prema statusu zaposlenja

 

Zaposleni

  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate zaradu za poslednja 3 meseca u PDF formatu. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja izdata u elektronskoj formi i  potpisana digitalnim sertifikatom od strane poslodavca

Ukoliko poslodavac ne izdaje potvrdu overenu digitalnim sertfikatom možete priložiti potvrdu overenu pečatom i potpisom. 

Primer pravilno popunjene Potvrde overene pečatom i potpisom prikazan je u nastavku.

  • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza
 
Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Ovlašćenje za prenos zarade i penzije i naknade zarade (PDF)
 

Penzioneri

  • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate penziju za poslednja 3 meseca u PDF formatu. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili

Penzioni čekovi za poslednja tri meseca, ili 

Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS.

  • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ovaj dokument se odnosi na devizne penzionere)
 

Ko može da se prijavi

Otplata kredita

Reprezentativni primer