Menu
 
 
 

Odaberi iznos kredita

RSD

60,000.00 RSD

600,000.00 RSD

Primam platu/penziju u Mobi Banci

Odaberi period otplate

meseci

6 meseci

60 meseci

Iznos mesečne rate (glavnica + kamata)
Ukupan iznos kredita sa kamatom za plaćanje
MESEČNA RATA
10,400.90RSD
UKUPNO ZA OTPLATU
62,405.41RSD
KAMATNA STOPA
14.50%
NKS = EKS
FIKSNA KAMATNA STOPA

Bez naknade za obradu kreditnog zahteva

Bez naknade za troškove povlačenja izveštaja Kreditnog biroa

Bez naknade za održavanje kredita

*Kalkulator je informativnog karaktera.

 
ŽELIŠ DA TE POZOVEMO I SAZNAŠ VIŠE?

Naši bankarski savetnici su tu da ti u predugovornoj fazi objasne sve uslove keš kredita Mobi Banke.

PODNESI ZAHTEV ONLAJN

Podnesi zahtev za keš kredit onlajn putem internet aplikacije Mobi Banke.

Odaberi Mobi Banka savetnika u tvojoj blizini *

Ukoliko ne vidiš svoj grad u padajućem meniju, upiši svoju lokaciju i najbliži savetnik će te kontaktirati.

Unesi ime

Unesi broj telefona *

Imam otvoren račun u Mobi Banci

Na sledećem linku možete pročitati Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Prikupljeni podaci korisnika biće korišćeni isključivo u svrhu pozivanja radi dodatnog informisanja u predugovornoj fazi o uslovima keš kredita Mobi Banke.

PODNESI ZAHTEV ONLAJN

Podnesi zahtev za keš kredit onlajn putem internet aplikacije Mobi Banke.

 

Treba ti keš?

 
 

Odaberi keš kredit do 600.000 dinara sa rokom otplate do 5 godina

Bez naknada za obradu kreditnog zahteva, održavanja kredita i povlačenja izveštaja iz Kreditnog biroa

Rata ostaje ista tokom otplate kredita, jer naši krediti imaju fiksnu kamatnu stopu

Za primaoce plate/penzije u Mobi Banci, pripremili smo povoljniju kamatnu stopu

Dokumentaciju možeš da dostaviš onlajn* ili na najbližem prodajnom mestu Banke

 
*Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke.

Za realizaciju keš kredita potrebno je da imaš otvoren tekući račun u Mobi Banci, bez mesečne naknade za održavanje računa. Ako već nemaš otvoren tekući račun, možeš da podneseš zahtev za kredit, a račun ćemo ti otvoriti nakon odobrenja zahteva.

Ukoliko imaš otvoren račun kod nas, a želiš više, uz odobreni keš kredit, u okviru naše Duet ponude, odobrena ti je i kreditna kartica sa limitom od 30.000 RSD!
 
 
 

Kako da apliciram za keš kredit?

 
 

Završi sve u aplikaciji, u 3 koraka

1.

Podnesi zahtev za dinarski keš kredit i priloži potrebnu dokumentaciju onlajn*, u internet aplikaciji ili na prodajnom mestu Mobi Banke. Na osnovu unetih ličnih, finansijskih i podataka o poslodavcu, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

2.

Nakon odobrenja, prihvati ponuđene uslove kredita u mobilnoj ili internet aplikaciji.

3.

Zaključi ugovor o kreditu onlajn, bez posete Banci! Više informacija o zaključenju ugovora na daljinu ovde.

Nakon zaključenja ugovora, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

*Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke.

 

Ako već nemaš otvoren tekući račun, možeš da podneseš zahtev za kredit, a račun ćemo ti otvoriti nakon odobrenja zahteva.

1.
Poseti prodajno mesto Banke kako bi dobio ponudu.
2.
Podnesi zahtev za dinarski keš kredit i priloži potrebnu dokumentaciju onlajn*, u internet aplikaciji Mobi Banke. Na osnovu unetih ličnih, finansijskih i podataka o poslodavcu, priložene dokumentacije i podataka iz izveštaja Kreditnog Biroa, Banka će doneti odluku o odobrenju kredita, o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.
3.
Nakon odobrenja, poseti prodajno mesto Banke kako bi otvorio tekući račun bez mesečne naknade
4.
Nakon otvaranja računa prihvati ponuđene uslove kredita na mobilnoj ili internet aplikaciji Banke.
5.
Ugovor o kreditu se zaključuje na prodajnom mestu Banke, prilikom čega prilažeš originalnu dokumentaciju.

Nakon zaključenja ugovora, kredit će biti realizovan o čemu ćemo te obavestiti putem SMS poruke i imejla.

*Ukoliko priložena dokumenta nisu originalno izdata u elektronskoj formi biće neophodno da dostaviš i originale na prodajnom mestu Banke.

 

Važno je da znaš?

 
 

Uslovi keš kredita

Iznos kredita od 60.000 RSD do 600.000 RSD
Period otplate od 6 do 60 meseci
Ročnost Do 36 meseci 37-60 meseci
Kamatna stopa za primaoce plate/penzije u Mobi Banci (na godišnjem nivou)  12,50% - 14,00% fiksna 14,75% - 16,25% fiksna
Kamatna stopa za korisnike bez prijema zarade/penzije u Mobi Banci (na godišnjem nivou) 14,50% - 16,50% fiksna 16,75% - 18,75% fiksna
Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva Bez naknade
Naknada za prevremenu otplatu kredita Bez naknade
Naknada za troškove povlačenja izveštaja Kreditnog biroa Bez naknade
 
 

Zaposleni

 • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate zaradu za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojoj su prikazane poslednje tri uplaćene zarade. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja izdata u elektronskoj formi i  potpisana digitalnim sertifikatom od strane poslodavca, ili
 • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala. Više informacija o načinu dobijanja potvrde potražite ovde.

Ukoliko poslodavac ne izdaje potvrdu overenu digitalnim sertfikatom možete priložiti potvrdu overenu pečatom i potpisom. 

Primer pravilno popunjene Potvrde overene pečatom i potpisom prikazan je u nastavku.

 • PPDG5/PPDG2R - Potvrda o poreskoj prijavi za dohodak građana za obveznike ove vrste poreza

Potvrda o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer pravilno popunjene potvrde o zaposlenju i visini primanja (PDF) Primer Potvrde o elektronskoj dostavi (PDF)

Penzioneri

Dinarska penzija

 • Mesečni izvodi iz banke po računu na koji primate penziju za poslednja 3 meseca u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednje tri uplaćene mesečne penzije. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo, ili
 • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca, ili
 • Uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS, ili
 • Potvrda o elektronskoj dostavi dobijena preko eUprava portala. Više informacija o načinu dobijanja potvrde potražite ovde.


Devizna penzija

 • Kopija rešenja nadležnog fonda – prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača - prevod nije obavezan za devizne penzionere koji primaju penziju iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 
 • Mesečni izvod iz banke po računu na koji primate deviznu penziju za poslednjih 6 meseci u PDF formatu, na kojima su prikazane poslednjih šest uplaćenih mesečnih penzija. Izvode obično dobijate imejlom ili ih možete preuzeti kroz internet ili mobilno bankarstvo.
 

 • Fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (rezidenti)
 • Punoletna fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu u trenutku podnošenja zahteva 
 • Zaposleni na neodređeno vreme, penzioneri i zaposleni na odredjeno vreme koji ostvaruju minimalnu neto zaradu u iznosu od 20.000 RSD. Za zaposlene na određeno vreme rok otplate kredita se određuje tako da poslednja rata kredita mora biti naplaćena minimum 2 meseca pre isteka ugovora o radu na određeno vreme. 
 • Zaposleni kod poslodavca koji ima aktivan status poslovanja
 • Minimum 3 meseca zaposlenja kod trenutnog poslodavca

 

Korisnik kredita otplaćuje kredit u jednakim mesečnim anuitetima na kraju meseca, u skladu sa planom otplate.

Prvi anuitet dospeva poslednjeg dana u narednom mesecu.

Naplata anuiteta se vrši automatski poslednjeg dana u mesecu sa platnog računa korisnika kredita.


Prevremena otplata kredita

 • Korisnik kredita ima pravo da otplati kredit, u potpunosti ili delimično, i pre roka utvrđenog ugovorom, putem internog transfera sa platnog računa na kreditnu partiju. Minimalni iznos uplate mora biti viši od iznosa tri anuiteta.
 • U slučaju prevremene delimične otplate, iznos mesečnog anuiteta se srazmerno smanjuje prema preostalom iznosu ukupnog duga.

 

Reprezentativni primer za korišćenje dinarskog keš kredita uz prenos zarade u Mobi Banku:


Iznos Rok otplate NKS EKS Iznos mesečne rate Jednokratna naknada za obradu
kreditnog zahteva

Ukupan iznos kredita

(glavnica i kamata)

300.000 RSD 36 meseci 12,50% fiksna, godišnja 12,50% 9.947,88 RSD Bez naknade 358.123,59 RSD
300.000 RSD 36 meseci 14,00% fiksna, godišnja 14,00% 10.141,40 RSD Bez naknade 365.090,46 RSD
600.000 RSD 60 meseci 14,75% fiksna,  godišnja 14,75% 13.922,35 RSD Bez naknade 835.341,29 RSD
600.000 RSD 60 meseci 16,25% fiksna, godišnja 16,25% 14.335,23 RSD Bez naknade 860.114,15 RSD


Reprezentativni primer za korišćenje dinarskog keš kredita bez prenosa zarade u Mobi Banku:


Iznos Rok otplate NKS EKS Iznos mesečne rate Jednokratna naknada za obradu
kreditnog zahteva

Ukupan iznos kredita

(glavnica i kamata)

300.000 RSD 36 meseci 14,50% fiksna, godišnja 14,50% 10.205,87 RSD Bez naknade 367.411,54 RSD
300.000 RSD 36 meseci 16,50% fiksna, godišnja 16,50% 10.463,57 RSD Bez naknade  376.688,31 RSD
600.000 RSD 60 meseci 16,75% fiksna, godišnja 16,75% 14.473,26 RSD Bez naknade 868.395,95 RSD
600.000 RSD 60 meseci 18,75% fiksna, godišnja 18,75% 15.027,21 RSD Bez naknade 901.632,76 RSD


Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važi na datum izrade plana otplate kredita. Reprezentativni primer izradjen na dan 28.12.2020.