Menu
STANOVNIŠTVO PODRŠKA ČESTA PITANJA KREDIT ZA UREĐAJ
 

Da li mogu da prenesem sredstva sa platnog računa na račun kredita za uređaj?

Kolika je kamata na godišnjem nivou za kredit za uređaj?

Na koji način mogu da platim ratu kredita? Šta se dešava u slučaju da nemam dovoljno sredstava na platnom računu prilikom dospeća rate za naplatu?

Na koji način mogu imati uvid u detalje i pratiti otplatu kredita za uređaj?

Da li kao nerezident mogu da dobijem kredit za uređaj?

Da li mogu da imam više kredita za uređaj?

Da li mogu otplatiti više rata unapred i na koji način?

Da li mogu da odustanem od kredita za uređaj i da li je u tom slučaju potrebno da vratim uređaj?

Kako mogu da dobijem potvrdu o ugašenom kreditu za uređaj i u kom roku?

Kako mogu da dobijem potvrdu o ostatku duga po kreditu za uređaj i u kom roku?